Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có rất nhiều câu tục ngữ, thành ngữ. Có những câu tục ngữ dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có những câu tục ngữ với hàm ý thâm sâu, làm cho người nghe chưa thể hiểu ngay được. Phần dưới đây, fundacionfernandovillalon.com sẽ giải thích tương đối đầy đủ, dễ hiểu những câu tục ngữ thường gặp. Đồng thời sẽ luôn cập nhật, bổ sung thêm những câu tục ngữ, thành ngữ mới. Mời các bạn tham khảo


*

Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồngchưa? Câu tục ngữđó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Ao sâu, cá cảchưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ:Cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi rachưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Tốt gỗ hơn tốt nước sơnchưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ:Cá lớn nuốt cá béchưa? Câu đó nghia là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.

Bạn đang xem: Giải thích câu tục ngữ


Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ:Cha mẹ sinh con, trời sinh tínhchưa ? Câu đó nghia là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà chưa? Câu đó nghia là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Có thực mới vực được đạochưa? Câu đó nghia là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Trứng khôn hơn vịtchưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Nước chảy đá mònchưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Bán anh em xa, mua láng giềng gầnchưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Đời cha ăn mặn đời con khát nướcchưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạnchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Một điều nhịn là chín điều lànhchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Góp gió thành bão chưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ:Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ:Chưa đỗ ông Nghè, đã đe hàng tổngchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ:Cọp chết để da, người ta chết để tiếng chưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Chân cứng đá mềmchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ:Đi một ngày đàng học một sàng khôn chưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ:Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũnglà thầy. Chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ: Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ:Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừachưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ:Gieo nhân nào gặt quả ấychưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Đục nước béo còchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Câu thành ngữGiàu vì bạn sang vì vợcó ý nghĩa thế nào? Câu thành ngữ muốn gửi gắm điều gì? Phần giải thích dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn câu thành ngữ ấy.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Gái có chồng như gông đeo cổchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Lửa thử vàng, gian nan thử sứcchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ:Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễchưa? Câu đó nghĩalà gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng chưa? Câu tục ngữ đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Ao sâu, cá cả chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ: Cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ: Cá lớn nuốt cá bé chưa? Câu đó nghia là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính chưa ? Câu đó nghia là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà chưa ? Câu đó nghia là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Có thực mới vực được đạo chưa? Câu đó nghia là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Trứng khôn hơn vịt chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Nước chảy đá mòn chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Bán anh em xa, mua láng giềng gần chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Đời cha ăn mặn đời con khát nước chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Một điều nhịn là chín điều lành chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn

 


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Góp gió thành bão chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn 


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ: Chưa đỗ ông Nghè, đã đe hàng tổng chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ: Cọp chết để da, người ta chết để tiếng chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Chân cứng đá mềm chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ: Đi một ngày đàng học một sàng khôn chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ: Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn.

Xem thêm: Kỹ Thuật Chăm Sóc Và Bón Phân Cho Cây Mai Vàng, Quy Trình Và Kỹ Thuật Bón Phân Cho Cây Mai Vàng


Bạn đã từng nghe câu tục ngữ: Gieo nhân nào gặt quả ấy chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Đục nước béo cò chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn


Câu thành ngữ Giàu vì bạn sang vì vợ có ý nghĩa thế nào? Câu thành ngữ muốn gửi gắm điều gì? Phần giải thích dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn câu thành ngữ ấy.


Bạn đã từng nghe câu thành ngữ: Gái có chồng như gông đeo cổ chưa? Câu đó nghĩa là gì? Phần dưới đây sẽ giải thích giúp bạn