Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Bài 7: Tỉ lệ thức giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 24: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

*

Lời giải

Ta có:

*

⇒ Hai tỉ số này lập được tỉ lệ thức

*

⇒ Hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức
*
ta có thể suy ra ad=bc không ?

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ đẳng thức
*
ta có thể suy ra tỉ lệ thức a/b=c/d không ?

Lời giải


*

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

*

Lời giải:

*

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức


*

Lời giải:

Ta có:

*
*

Nhìn vào kết quả trên ta lập được các tỉ lệ thức:


*

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):
Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

*

Lời giải:

*


*

*

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

Bạn đang xem: Giải toán 7 tỉ lệ thức

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

a) Từ 6.63 = 9.42 ta có:

*

b) Từ 0,24 .1,61 = 0,84 .0,46 ta có:

*

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức ta suy ra được các tỉ lệ thức:

*

Bài 49 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):
Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

*

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

*

Lời giải:

a) Ta có

*


Do đó ta có tỉ lệ thức

*

*

*
nên ta không lập được tỉ lệ thức.

*

Do đó ta có tỉ lệ thức

*

*

Do

*
nên ta không lập được tỉ lệ thức.

Bài 50 (trang 27 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

*

Lời giải:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)

Ô chữ N :

*

Ô chữ H :

*

Ô chữ C :

*

Ô chữ I :

*

Ô chữ Ư :

*

Ô chữ Ế :

*

Ô chữ Y :

*

Ô chữ Ợ :

*

Ô chữ B :

*

Ô chữ U :

*

Ô chữ L :

*

Ô chữ T :

*

Điền các chữ cái vào các ô trống có kết quả tương ứng ta được tên tác phẩm là : « BINH THƯ YẾU LƯỢC ».

Bài 51 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau 1,5; 2; 3,6; 4,8.

Xem thêm: Những Kiêng Kỵ Đặt Tên Con Phạm Húy, Đặt Tên Cho Con

Lời giải:

Ta có 1,5.4,8 = 2.3,6 (=7,2)

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

*

Bài 52 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức
*
với a, b, c, d ≠ 0 ta có thể suy ra

*

Lời giải:

Ta có:

A sai

B sai

C đúng

D sai

Vậy chọn C.

Bài 53 (trang 28 SGK Toán 7 Tập 1): Đố

*

(Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)