Lý thuyết hình thang

Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song. Hai cạnh song song gọi là hai đáy

Xem chi tiết
Bạn đang xem: Giải toán 8 hình thang

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1. Hình thang ABCD có đáy AB, CD.

Xem lời giải


Bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1. Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không

Xem lời giải


Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy

Xem lời giải


Bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD)

Xem lời giải


Bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có AB= BC và AC tia phân giác cưa góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải


Bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: De Thi Toán Lớp 3 Kì 2 020, Top 6 Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 3 Năm Học 2021

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.