Bài 1: Một đội xe theo kế hoạch chở hết (140) tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức (5) tấn nên đội đó hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian qui định (1) ngày và chở thêm được (10) tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

Gọi thời gian đội xe chở hàng theo kế hoạch là (x) ngày ((x>1))

Theo kế hoạch

Số hàng mỗi đội phải chở là (140) tấn

Mỗi ngày đội xe chở được (dfrac140x) (tấn hàng)

Thực tế

Số hàng mà đội phải chở là (140+10=150) (tấn hàng)

Số ngày mà đội xe chở hết số hàng là (x-1) (ngày)

Mỗi ngày đội xe chở được (dfrac150x-1) (tấn hàng)

Vì thực tế mỗi ngày đội chở được nhiều hơn kế hoạch là (5) tấn nến ta có phương trình:

Giải phương trình ta được (x=7) hoặc (x=-4) (loại)

*

 

 

 

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay
Bạn đang xem: Giải toán bằng cách lập phương trình lớp 8

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luậnchuyên đề được quan tâm


bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!


Xem thêm: Nguyễn Trọng Cảnh - Đồng Chí Trần Quốc Hoàn

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021