Giải bài tập SGK Toán 5 trang 45 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.


Giải bài tập Toán 5 bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giải bài tập Toán 5 trang 45

Gợi ý đáp án:

a) 4 tấn 562kg =

*
tấn = 4,562 tấn;

b) 3 tấn 14kg =

*
tấn = 3,014 tấn;

c) 12 tấn 6kg =

*
tấn =12,006 tấn;

d) 500 kg = 0,5 tấn

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị là ki-lô-gam:

20kg 50g; 45kg 23g; 10kg 3g; 500g

b) Có đơn vị là tạ:

2 tạ 50kg; 3 tạ 3 kg; 34kg; 450kg

Gợi ý đáp án:

a) 2kg 50g=

*
=2,05 kg;

45kg 23g=

*
=45,023kg;

10kg 3g=

*
= 10,003kg;

500g=

*
= 0,5kg.

b) 2 tạ 50kg=

*
tạ =2,50 tạ =2,5 tạ;


3 tạ 3kg=

*
tạ = 3,03 tạ;

34kg=

*
tạ = 0,34 tạ;

450 kg = 400 kg + 50 kg = 4 tạ 50kg =

*
tạ = 4,50 tạ = 4,5 tạ.

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 5)

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi từng đó con sử tử trong vòng 30 ngày?