Trong chương trình toán lớp 10 đại số, tập hợp là bài toán đơn giản nhưng là nền tảng mà bất cứ học sinh nào cũng phải nắm rõ để vận dụng cho những nội dung tiếp theo.

Bạn đang xem: Giao của hai tập hợp là gì

Bạn đang xem: Giao của 2 tập hợp


*

Mục lục

I. Tập hợp 1, Khái niệm tập hợp 2, Tập con và tập hợp bằng nhauII. Các phép toán tập hợp 1, Giao của hai tập hợp 2, Hợp của hai tập hợp 3, Hiệu và phần bù của hai tập hợpIII. Các tập hợp số

Để hiểu một các chi tiết nhất về tập hợp, thầy Lưu Huy Thưởng (giáo viên môn Toán tại Hệ thống Giáo dục fundacionfernandovillalon.com) đã chỉ rõ cho các em học sinh về thế nào là tập hợp, các phép toán tập hợp và các tập hợp số giúp học sinh làm bài tập một cách hiệu quả.

I. Tập hợp

1, Khái niệm tập hợp

a, Khái niệm tập hợpKhái niệm tập hợp bao gồm phần tử có chung một hoặc một vài tính chất nào đó.Ví dụ: “Tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20” : Là tập hợp các số tự nhiên thỏa mãn 2 tính chất vừa chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20.Kí hiệu: Tập hợp được kí hiệu bằng chữ cái in hoa.Các phần tử được ghi trong hai dấu ngoặc nhọn , cách nhau bởi dấu , hay ;Ví dụ: a là phần tử thuộc tập hợp X kí hiệu là a ∈ X b, Cách cho một tập hợp Một tập hợp có thể được xác định bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Vậy ta có thể xác định một tập hợp bằng 2 cách sau:

Liệt kê các phần tử : C = phần tử

Ví dụ: C = 4, 2, 1, 3

Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử 

Chỉ rõ tính chất đặc trưng của các phần tử giúp thâu tóm ngắn gọn những tập hợp dài

Ví dụ: Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4

c, Tập rỗng

Khái niệm: Tập rỗng là tập hợp không có phần tử nào

Kí hiệu: 

*

Ví dụ: 

*

2, Tập con và tập hợp bằng nhau

a, Tập con

Kí hiệu: A⊂B

Tính chất: 

– Nếu A là con của B, B là con của C thì A là con của C

– Mọi tập hợp đều là tập con của chính nó, nghĩa là tập A là con của tập A, tập B là con của tập B

– Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp


*

b, Tập hợp bằng nhau: A là con của tập A, B là con của tập B thì ta nói rằng ta nói rằng tập hợp A bằng tập hợp B hay ta nói rằng mọi phần tử thuộc tập hợp A đều thuộc tập hợp B và ngược lại.

Kí hiệu: A=B⇔ (A⊂B) và (B⊂A)

Các phép toán tập hợp

1, Giao của hai tập hợp 

Khái niệm: Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B.

Xem thêm: Top 10 Chỉ Số Iq Của Ngô Bảo Châu !, Tự Hào Ngô Bảo Châu!

Ký hiệu 

Ví dụ 

*

2, Hợp của hai tập hợp

Ký hiệu 

Ví dụ 

3, Hiệu và phần bù của hai tập hợp

a, Hiệu của hai tập hợp

Khái niệm: Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A nhưng không thuộc B được gọi là hiệu của A và B.