Thử tính chất của Glixerol.Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.


Bạn đang xem: Naoh, (rcoo)3c3h5 → c3h5(oh)3, c17h35coona , c15h31coona, c17h33coonatất cả phương trình điều chế từ naoh, (rcoo)3c3h5 ra c3h5(oh)3, c17h35coona , c15h31coona, c17h33coona

Dụng cụ- Hóa chất

Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.Hoá chất: dd CuSO4 2%, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

Cách tiến hành:

Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ.Thêm tiếp 2-3 giọt Glixerol vào ống nghiệm thứ 1.Thêm tiếp 2-3 giọt Etanol vào ống nghiệm thứ 2.Quan sát hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm.

*

Hiện tượng- Giải thích

Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ: Cả 2 ống đều xuất hiện kết tủa xanh lam nhạt (Cu(OH)2)

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓(xanh) + Na2SO4

Ống 1: Kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat

PTHH: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ 2Cu + 2H2O

Ống 2: không có hiện tượng, Kết tủa không tan.

Xem toàn bộ: Giải bài 43 hóa 11: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol sgk trang 196


Từ khóa tìm kiếm Google: giải Thí nghiệm 2 bài 43 trang 196 sgk hóa 11, giải Thí nghiệm 2 bài 43: Bài thực hành số 5: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit hóa 11, Thí nghiệm 2 trang 196 bài 43: Bài thực hành số 5: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit, Thí nghiệm 2 trang 196 bài 43: Bài thực hành số 5: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit - sgk Hóa học 11 trang 196

Giải những bài tập khác


Bình luận


Giải bài tập những môn khác


Giải sgk lớp 11
Soạn văn 11 tập 1
Soạn văn 11 tập 2
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Giải đại số và giải tích lớp 11
Giải hình học lớp 11
Giải sgk hoá học 11
Giải sgk vật lí 11
Giải sgk sinh học 11
Giải sgk lịch sử 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11
Giải sgk tiếng Anh 11
Giải sgk Tiếng anh 11 mới
Trắc nghiệm lớp 11
Trắc nghiệm GDCD 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm Lịch sử 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm hóa 11
Trắc nghiệm sinh học 11
Trắc nghiệm vật lý 11
Trắc nghiệm tiếng Anh 11
Trắc nghiệm Toán 11
Trắc nghiệm hình học 11

Tài liệu tham khảo 11


Tập văn mẫu 11
Tập bản đồ địa lí 11
Giáo án lớp 11
Giáo án ngữ văn 11
Giáo án đại số 11
Giáo án hình học 11
Giáo án lịch sử 11
Giáo án công dân 11
Giáo án tiếng Anh 11
Giáo án địa lý 11
Giáo án vật lý 11
Giáo án sinh học 11
Giáo án hóa học 11
Giáo án công nghệ 11
Giáo án tin học 11
*Xem thêm: Tỉ Lệ Thanh Toán Bằng Tiền ( Cash Ratio Là Gì ? Công Thức Tính Tỷ Lệ Tiền Mặt

Kết nối: