Như vậy, nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì sẽ có 4 cặp góc đồng vị với nhau.

Bạn đang xem: Góc đồng vị

*
Hai góc đồng vị là gì?" width="420">

Cùng Top lời giải ôn lại lý thuyết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng và luyện tập thêm nhé!

1. Tóm tắt lý thuyết cần nhớ

Cho hình vẽ sau, ta có:

 

*
Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 2)" width="357">
*
Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 3)" width="310">

 

 

 

 

 

 

 

Quan hệ giữa các cặp góc: 

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

2. Các dạng toán về góc thường gặp

Dạng 1: Xác định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía

Dạng 2: Tính số đo góc khi biết một trong bốn góc tạo bởi hai đường thẳng

Dạng 3: Tìm các cặp góc bằng nhau, cặp góc bù nhau

Dạng 4: Xác định vị trí của các góc

Dạng 5: Chứng minh vị trí của các góc

Dạng 6: Tìm các cặp góc thỏa mãn điều kiện bài cho

Dạng 7: Ứng dụng vị trí của góc vào các bài toán khác: tam giác, hình vuông, hình tròn, 

3. Luyện tập

BT1: 

a) Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó.

b) Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau?

c) Vì sao mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau?

d) Vì sao mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau?

e) Vì sao mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau?

Giải:

a) Hình vẽ:

*
Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 4)" width="403">
*
Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 5)" width="247">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT2: Cho hình bên dưới, chọn đường thẳng tk,làm cát tuyến, chỉ ra các cặp góc : đồng vị, so le trong, trong cùng phía có trong hình đó.

*
Hai góc đồng vị là gì? (ảnh 6)" width="395">

Giải:

Khi chọn đường thẳng tk làm cát tuyến thì:

Các cặp góc đồng vị là : A1 và B2 ;

A2 và B3 ; và A3 và B4 ; A4 và B1;

Các cặp góc so le trong là : A3 và B2 ;

Các cặp góc trong cùng phía là : A3 và B3 ; A4 và B2 .

Xem thêm: Uống Nước Dứa Trước Khi Quan Hệ Có Tác Dụng Gì? Tại Sao Phải Ăn Dứa Trước Khi Quan Hệ

BT3: a) Vẽ hình theo diễn đạt sau đây : Hai đường thẳng mn và pq không có điểm chung. Đường thẳng xy cắt đường thẳng mn tại điểm u và cắt đường thẳng pq tại điểm V. Biết rằng : V1 và U1 là hai góc trong cùng phía ; U2 và V1 là hai góc đồng vị; V2 và U1 là hai góc so le trong.