Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đức Thủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Xét hai góc đối đỉnh AOC và BOD. Gọi tia OM là tia phân giác của góc AOC; tia ON là tia phân giác của góc BOD. Ta phải chứng tỏ hai tia OM, ON đối nhau.

Bạn đang xem: Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là

Ta cóAOC^=BOD^(hai góc đối đỉnh) màO1^=O2^;O3^=O4^nênO1^=O3^(một nửa của hai góc bằng nhau).

VìAOB^=180°nênAOD^+DOB^=180°

⇒AOD^+O4^+O3^=180°

⇒AOD^+O4^+O1^=180°(vìO1^=O3^).

Do đóMON^=180°.

Suy ra hai tia OM, ON đối nhau


*

O x y m n t t"

Có: góc xOm và yOn đối đỉnh

Ot; Ot" lần lượt là p/g của góc xOm; yOn

Chứng minh: Ot; Ot" là 2 tia đối nhau

+) Ot là p/g của góc xOm => góc mOt =(frac12).góc xOm

Ot" là p/g của góc yOn => góc nOt" =(frac12). Góc yOn

Mà góc xOm = góc yOn nên góc mOt = nOt"

+) Om; On là 2 tia đối nhau nên Ot nằm giữa 2 tia Om ; On

=> góc mOt + tOn = mOn = 180o

=> nOt" + tOn = 180o

=> góc tOt" = 180o=> Ot; Ot; là 2 tia đối nhau


x y O x" y" t t"

xét các tia x"o;ox và y"o;oy, có hai góc đối đỉnh là xoy và x"oy"gọi ot và ot" là hai tia phân giác tương ứngThấy: góc xoy = góc x"oy"=> góc yot = góc y"ot"ta có: góc xoy + góc xoy" = góc toy" + góc yot = 1800 góc toy" + góc y"ot" = góc tot" = 1800=> ot và ot" là hài tia đối nhau


xét các tia x"ox và y"oy, có hai góc đối đỉnh là xoy và x"oy"gọi ot và ot" là hai tia phân giác tương ứngThấy: góc xoy = góc x"oy"=> góc yot = góc y"ot"ta có: góc xoy + góc xoy" = góc toy" + góc yot = 180o góc toy" + góc y"ot" = góc tot" = 180o=> ot và ot" là hài tia đối nhau


xét các tia x"ox và y"oy, có hai góc đối đỉnh là xoy và x"oy"gọi ot và ot" là hai tia phân giác tương ứngThấy: góc xoy = góc x"oy"=> góc yot = góc y"ot"ta có: góc xoy + góc xoy" = góc toy" + góc yot = 1800 góc toy" + góc y"ot" = góc tot" = 1800=> ot và ot" là hài tia đối nhau


m t x y t" n O

Có hóc xOm và yOn đối đỉnh.

Ot; Ot" lần lượt là tia phân giác của góc xOm, yOn.

Chứng minh Ot; Ot" là hai tia đối nhau:

- Ot là tia phân giác góc xOm => góc mOt =(frac12)góc xOm.

Ot" là tia phân giác góc yOn => góc nOt" =(frac12)góc yOn

Mà góc xOm = góc yOn nên góc mOt = nOt"

- Om; On là 2 tia đối nhau nên Ot nằm giữa 2 tia Om và On.

=> góc mOt + tOn = mOn = 180o

=> nOt" + tOn = 180o

=> góc tOt" = 180o=> Ot, Ot" là hai tia đối nhau.


x x" O y y" m n 1 2 3 4 5

GT : cho(widehatxOx")và(widehatyOy")đối đỉnh

Om là tia phân giác của(widehatxOx")

On là tia phân giác của(widehatyOy")

KL : chứng minh : Om và On đối nhau

Vì(widehatxOx")đối đỉnh với(widehatyOy")(RightarrowwidehatxOx"=widehatyOy")

Mà Om là tia phân giác của(widehatxOx")(RightarrowwidehatO_1=widehatO_2)( 1 )

On là tia phân giác của(widehatyOy")(RightarrowwidehatO_3=widehatO_4)( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 )(RightarrowwidehatO_1=widehatO_2=widehatO_3=widehatO_4=frac12widehatxOx")

Mà Ox" và Oy" đối nhau

(Rightarrowwidehatx"Oy"=180^o)

(RightarrowwidehatO_2+widehatO_1+widehatO_5=180^o)

Mà(widehatO_2=widehatO_3)

(RightarrowwidehatO_3+widehatO_1+widehatO_5=180^o)

(RightarrowwidehatmOn=180^o)

(Rightarrow)Om và On đối nhau


Đúng(0)

Chứng tỏ rằng 2 tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.

Xem thêm: Toán Sat Cập Nhật Mới Nhất 2022, Hệ Thống Kiến Thức Sat Math


#Toán lớp 7
1
Never_NNL

Có: góc xOm và yOn đối đỉnh

Ot; Ot" lần lượt là p/g của góc xOm; yOn

Chứng minh: Ot; Ot" là 2 tia đối nhau

+) Ot là p/g của góc xOm => góc mOt =12.góc xOm

Ot" là p/g của góc yOn => góc nOt" =12. Góc yOn

Mà góc xOm = góc yOn nên góc mOt = nOt"

+) Om; On là 2 tia đối nhau nên Ot nằm giữa 2 tia Om ; On

=> góc mOt + tOn = mOn = 180o

=> nOt" + tOn = 180o

=> góc tOt" = 180o=> Ot; Ot; là 2 tia đối nhau


Đúng(0)

Chứng tỏ rằng:

Hai tia phân giác của hai góc đốiđỉnh là hai tia đối nhau.


#Toán lớp 7
1
Phương Anh (NTMH)

xét các tia x"ox và y"oy, có hai góc đối đỉnh là xoy và x"oy"gọi ot và ot" là hai tia phân giác tương ứngThấy: góc xoy = góc x"oy"=> góc yot = góc y"ot"ta có: góc xoy + góc xoy" = góc toy" + góc yot = 180o góc toy" + góc y"ot" = góc tot" = 180o=> ot và ot" là hài tia đối nhau


Đúng(0)
Nguyễn Thùy Dương

Thanks bạn


Đúng(0)

Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của 2 góc đối đỉnh là hai tia đối nhau


#Toán lớp 7
1
Dương Minh Tiến

gọi 2 góc dối đỉnh lần lượt là BÂC và B"ÂC"tia Ax là phân giác của BÂC,tia Ay là phân giác của B"ÂC"vì B"ÂC" đối đỉnh với BÂC=>B"ÂC"=BÂC=>BÂx=C"Ây=BÂC/2mà C" , A , B thẳng hàng và BÂx=C"Ây nên Ax thẳng hàng với Aymà Ax và Ay có điểm chung là A, Ax thẳng hàng với Ay nên 2 tia phângiác củ 2 góc đối dỉnh là 2 tia đối nhau(đpcm)


Đúng(0)

Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau

Giúp mình nha , nhanh mk tích cho !


#Toán lớp 7
1
Phùng Hữu Kiên

O x x" y y" m m" 1 2

xOy=x"Oy"(đối đỉnh)

O1= xOy/ 2 (vì Om là phân giác củaxOy)

O2=x"Oy"/ 2 (vì On là phân giác củax"Oy")

(Rightarrow)O1=O2

m"Oy+O2= 180o(kề bù)

(Rightarrow)m"Oy+O1= 180o

(Rightarrow)mOm"= 180o

(Rightarrow)Om, Om" đối nhau


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm
fundacionfernandovillalon.com
fundacionfernandovillalon.com)


Design by
fundacionfernandovillalon.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng