Định nghĩa về vectơ, độ dài của vectơ, thế nào là 2 vectơ cùng phương, 2 vectơ bằng nhau, 2 vectơ đối nhau trong Hình học 10.

Bạn đang xem: Hai vecto bằng nhau

Bắt đầu vào lớp 10 các em được học về vectơ, vectơ có ý nghĩa quan trọng trong môn Hình học nói riêng và trong Toán học nói chung.

Vectơ là gì?

– Vectơ là một đoạn thẳng định hướng.

– Mỗi vectơ có một điểm đầu và một điểm cuối.

Vectơ có điểm là A và điểm cuối là B được kí hiệu là

Quy ước: Vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau là vectơ không. Kí hiệu:

*
.

Độ dài vectơ

Độ dài của vectơ là độ dài của đoạn thẳng có hai đâù mút là điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

Độ dài của kí hiệu:

*
.

Hai vectơ cùng phương

– Hai vectơ cùng phương nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

– Hai vectơ cùng phương có thể cùng hướng hoặc ngược hướng:

+ Hai vectơ , cùng hướng , kí hiệu:

*
. + Hai vectơ ngược hướng, kí hiệu:
*
.

Hai vectơ bằng nhau

Hai vectơ , bằng nhau, kí hiệu:

*
.

Xem thêm: Những Hình Tranh Ảnh Vẽ Bằng Bút Chì Đẹp, Đơn Giản Nhưng Ấn Tượng

*

Hai vectơ đối nhau

Hai vectơ , đối nhau, kí hiệu:

*
.