Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://fundacionfernandovillalon.com/uploads/thi-online.png
Cực trị của hàm số bậc 4 trùng phương, Hàm bậc 4 trùng phương, Hàm bậc 4 có 3 cực trị khi nào, Công thức cực trị hàm bậc 3, Hàm số trùng phương là gì, Điều kiện cực trị của hàm số, Đồ thị hàm bậc 4 không trùng phương, Bài tập cực trị hàm trùng phương, Công thức Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông, Giải nhanh cực trị hàm bậc 3
*
Giải tích 12
Cực trị của hàm số bậc 4 trùng phương, Hàm bậc 4 trùng phương, Hàm bậc 4 có 3 cực trị khi nào, Công thức cực trị hàm bậc 3, Hàm số trùng phương là gì, Điều kiện cực trị của hàm số, Đồ thị hàm bậc 4 không trùng phương, Bài tập cực trị hàm trùng phương, Công thức Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông, Giải nhanh cực trị hàm bậc 3, Bài tập cực trị hàm trùng phương, Cực trị hàm trùng phương, Đồ thị hàm bậc 4 không trùng phương, Công thức Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông, Hàm trùng phương là gì, Hàm số trùng phương luôn có cực trị dụng hay sai, Giải nhanh cực trị hàm hợp, Giải nhanh cực trị hàm bậc 3, Giải nhanh cực trị hàm hợp, Bài tập cực trị hàm trùng phương, Công thức Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông, Công thức tính số điểm cực trị, Hàm trùng phương là gì, Cực trị hàm bậc 3, Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1

Cực trị của hàm số bậc 4 trùng phương

BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÀM BẬC 4 TRÙNG PHƯƠNG
*
Các em áp dụng công thức để giải quyết các bài toán phía dưới nhé !
Có 3 cực trịa.b3 cực trị lập thànhĐiều kiện
Có đúng 1 cực trị
*
Tam giác vuông cân
*
2 cực đại và 1 cực tiểua0Tam giác đều
*
2 cực tiểu và 1 cực đạia>0 và bCó diện tích S
*
Lưu ý: Đối với bài toán 3 cực trị lập thành một tam giác vuông, đều, có diện tích S thì biến đổi hàm số về dạng y=A{{x}^{4}}+2B{{x}^{2}}+CBài tập Áp dụng:
1:Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

Bạn đang xem: Hàm bậc 4 có 1 cực trị

*
Hint: ta có a = 1, b=m. Khi đó
*
Chọn B2:
Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.
*
Hint: ta có a = 1, b=-m. Khi đó
*
Chọn C3 :
Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.
*
Hint: Ta có a=1;b=-m . Khi đó
*
.Chọn A4: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.
*
5: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông .A .m=0 B.m=-1 C. m=\pm 1 D. m=16: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1.
*
7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông .
*
8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.
*
9. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.
*
10. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.
*
11. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.
*
12.Tìm m để hàm số
*
có 3 cực trị lập thành 3 đỉnh của một tam giác đều.
*
13. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng \sqrt{32} .
*
14. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 64 .
*
15. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 32 .

Xem thêm: Hình Ảnh Động Vật Đáng Yêu, Hình Ảnh Các Con Vật Đáng Yêu

*
16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số
*
có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1 .
*
17. Tìm m để hàm số
*
có 3 điểm cực trị?
*
có 3 điểm cực trị?
*
có 3 điểm cực trị?
*
20. Tìm m để hàm số
*
có 3 điểm cực trị?
*
có 3 điểm cực trị?
*
22. Tìm m để hàm số
*
có 3 điểm cực trị?
*
23. Tìm m để hàm số
*
có 1 điểm cực trị?
*
có 1 điểm cực trị?
*
có 1 điểm cực trị?
*
có 1 điểm cực trị?
*
có cực tiểu mà không có cực đại?
*
có cực đại mà không có cực tiểu?
*
có cực tiểu mà không có cực đại?
*
30. Tìm m để hàm số
*
có 2 cực đại, 1 cực tiểu\\\\A.m=2 \\\\B. m>2 \\\\C. m\le 2 \\\\D. m <br></div> </div></div></div></div><div class=