Trong bài trước Học Thuê Net đã có bài viết hướng dẫn về Cách sử dụng các hàm trong excel. Lần này chúng tôi sẽ giới thiệu các hàm thống kê được sử dụng phổ biến và cơ bản được sử dụng thống kê mô tả, phân tích định lượng hay xác suất thống kê.

Bạn đang xem: Hàm mean trong excel

Trong thống kê ta thấy để đo lường được tổng thể và mẫu sẽ sử dụng các tiêu chí sau để đo lường đó là:

Đo lường xu hướng tập trung của dữ liệu (Mean, Median, mode)Đo lường sự biến thiên của dữ liệu (Variance và Standard Deviation, Standard Error).

Nếu bạn đang tìm kiếm các hàm thống kê ở mức nâng cao liên quan đến phân phối, kiểm định giả thuyết.... Thì chúng tôi cũng giới thiệu ở phần cuối bài cho bạn tham khảo.

Trước tiên là các hàm đếm và hàm tần suất là hai hàm cơ bản nhất trong xác suất thống kê.

 

Hàm Đếm và tần suấtÝ NGHĨA
COUNTĐếm số ô của đã chọn
COUNTIFĐếm số ô với điều kiện đã cho
FREQUENCYĐếm tần suất xuất hiện

 

Ví dụ: Trong bảng dưới đây fundacionfernandovillalon.com sử dụng một bảng đơn giản bao gồm Tên, Điểm, Môn

 

 

*

 

Một số hàm thống kê khác liên quan đến thống kê mô tả, xác định độ tập chung dữ liệu và xác định độ biến thiên dữ liệu. Bạn sẽ thấy trong Excel 2007 và 2010 có một số điểm khác biệt đó là liên quan đến mẫu và tổng thể. Excel 2010 đã mở rộng, thêm một số hàm mới cũng như đổi tên hàm cũ cho thích ứng với bổ sung này.

Một số hàm có thêm .P ám chỉ tổng thể (Population) và .S ám chỉ mẫu

Hàm Mục đíchGhi chú
Giá trị lớn và nhỏ nhất, trung bình, mode...  
MAXTìm số lớn nhất trong dãy sốMax(Dãy dữ liệu)
MINTìm số nhỏ nhất trong dãy sốMin(Dãy dữ liệu)
AVERAGETìm trung bình của dãy sốAverage(dãy dữ liệu)
AVERAGEIFTìm trung bình của dãy số với 1 điều kiệnAverageif(dãy dữ liệu; điều kiện)
AVERAGEIFSTìm trung bình của dãy số với nhiều điều kiệnAverageif(dãy dữ liệu, điều kiện 1, đk 2...)
MEDIANTrung vị của dãy số 
MODEGiá trị xuất hiện nhiều nhất trong dãy sốMODE.SNGL trong Excel 2010, 2013
   
 Variance (Phương sai) và độ lệch chuẩn(Standard Deviation) 
VarTính phương sai của mẫuVar.s trong Excel 2010, 2013
Var.PTính phương sai của tổng thểKhông có trong Excel 2007
STDEVTính độ lệch chuẩn của mẫuSTDEV.s trong Excel 2010, 2013
stdev.pTính độ lệch chuẩn của tổng thể 
COVARTính hiệp phương sai của tổng thểCOVARIANCE.P trong Excel 2010, 2013
COVARIANCE.STính hiệp phương sai tương quan của mẫuKhông có trong Excel 2007
CONFIDENCETính khoảng tin cậy cho trung bình tổng thể, phân phối chuẩnCONFIDENCE.NORM trong Excel 2010, 2013
CONFIDENCE.TTrả lại khoảng tin cậy cho cho trung bình tổng thể, sử dụng phân phối tKhông có trong Excel 2007
CORRELTính hệ số tương quan của 2 biến 

Ví dụ cách sử dụng một vài hàm. Bạn chú ý đến công thức ghi bên cạnh.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Người Có Căn Cô 9, Tìm Hiểu Về Người Có Căn Cô Chín Có Lộc Gì

*

Ở mức nâng cao hơn sẽ có một số công thức liên quan đến các phân phối và kiểm định giả thuyết thì bạn sẽ phải tra cứu cách sử dụng hàm đó trong một số website chuyên sâu như sau: 

1. Http://www.excelfunctions.net/Excel-Statistical-Functions.html

Ở đây có rất nhiều công thức và ghi chú bằng tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo nếu biết tiếng Anh.

2. Website của Microsoft

https://support.office.com/vi-vn/article/H%C3%A0m-th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-tham-kh%E1%BA%A3o-624dac86-a375-4435-bc25-76d659719ffd