Excel cho fundacionfernandovillalon.com 365 Excel cho fundacionfernandovillalon.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SIN trong fundacionfernandovillalon.com Excel.

Bạn đang xem: Hàm sin

Mô tả

Trả về sin của một góc đã cho.

Cú pháp

SIN(number)

Cú pháp hàm SIN có các đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Góc tính bằng radian mà bạn muốn tìm sin cho góc đó.

Chú thích

Nếu đối số của bạn tính bằng độ, hãy nhân nó với PI()/180 hoặc dùng hàm RADIANS để chuyển đổi nó thành radian.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SIN(PI())

Sin của pi radian (xấp xỉ 0).

0,0

=SIN(PI()/2)

Sin của pi/2 radian.

1,0

=SIN(30*PI()/180)

Sin của 30 độ.

Xem thêm: Có Đường Sọc Dọc Trên Móng Tay Có Sọc, Móng Tay Có Sọc: Nguyên Nhân Và Cảnh Báo

0,5

=SIN(RADIANS(30))

Sin của 30 độ.

0,5


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia fundacionfernandovillalon.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
fundacionfernandovillalon.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © fundacionfernandovillalon.com 2022