Hàm số (y = fleft( x ight)) có TXĐ D nghịch biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi $f'left( x ight) le 0mkern 1mu mkern 1mu forall x in D,mkern 1mu f'left( x ight) = 0$ tại hữu hạn điểm.
Bạn đang xem: Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định

Đáp án A ta có $y = 2x - sin mkern 1mu x Rightarrow y' = 2 - cos x > 0,mkern 1mu mkern 1mu forall x$

$Rightarrow $ Hàm số đồng biến trên R.

Đáp án B ta có $y' = m; - 3x^2 + 6x c
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

**

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị như hình bên:

*

Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng biến trên khoảng:

Cho hàm số đa thức (f(x)) có đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) và đồ thị hàm số(y = f"left( x ight))như hình sau.

*

Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?Xem thêm: Top 5 Cách Nấu Lá Tía Tô Giải Khát Cho Ngày Nắng, Tác Dụng Nước Là Tía Tô


Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm liên tục trên (( - 1,3)). Bảng biến thiên của hàm số (y = f^prime (x)) được cho như hình vẽ dưới đây. Hàm số (y = fleft( 1 - dfracx2 ight) + x) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?