Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ? Để biết được câu trả lời, mời các bạn cùng fundacionfernandovillalon.com tham khảo câu hỏi trắc nghiệm dưới đây!

Câu hỏi trắc nghiệm: Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ?

 A. CH4.

Bạn đang xem: Hcn có phải là hợp chất hữu cơ không

 B. HCOONa.

 C. CH3NOOH.

 D. HCN.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. HCN.

HCN không phải là hợp chất hữu cơ.

Giải thích của Giáo viên Top lời giải về lý do chọn đáp án D


Chất hữu cơ là những hợp chất hóa học mà trong phân tử có sự hiện diện của nguyên tử cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua,…)

Phân loại hợp chất hữu cơ:

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon (C) và hiđro (H). (Ví dụ: CH4, C2H4, C6H6,…)

Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài hai nguyên tố là cacbon và hiđro còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ, clo… (Ví dụ: C2H6O, C2H5O2N, CH3Cl, HCOONa, CH3NOH…)

=> HCN không phải là hợp chất hữu cơ

=> Chọn đáp án D.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về hợp chất hữu cơ

Câu 1: Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua, có cấu tạo mạch hở, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số kết đôi đó có trong phân tử licopen là

A. 13

B. 12

C. 14

D. 11.

Trả lời:

Đáp án: A

Câu 2: Mentol (C10H20O ) và menton (C10H18O) cùng có trong tinh dầu bac hà ; phân tử đều có một vòng 6 cạnh, không có liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử mentol và menton lần lượt là

A. 0 và 1

B. 1 và 0

C. 1 và 2

D. 2 và 1.

Trả lời:

Đáp án: A

Mentol ( C10H20O): k = 1 ⇒ 1 vòng không có liên kết π

Menton (C10H18O) : k = 2 ⇒ 1 vòng + 1 liên kết π


Số liên kết đôi trong phân tử mentol và menton là 0 và 1.

Câu 3: Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách ra từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích limonen cho thấy phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau : %mC = 88,235% ; %mH = 11,765%. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí bằng 4.690. Công thức phân tử của limonen là

A. C10H16

B. C10H18 

C. C10H16O

D. C8H8O2.

Trả lời:

Đáp án: A

MX = 4,69.29 = 136. Đặt CTPT của limonen là CxHy

%C = 12x/136.100% = 88,235% → x = 10

%H = y/136.100% = 11,765% → y = 16 → Z = 2 → CTPT: C10H16

Câu 4: Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức của phân tử X là

A. C2H4O

B. C5H12O

C. C4H8O2 

D. C3H4O3.

Trả lời:

Đáp án: C

CTPT của X là (CHO)n hay Cn H2n On

MX = 44.2 = 88 → (12 + 2.1 + 16)n = 88 → n = 4 → CTPT là C4H8O2

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ), thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2 là 2. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O

B. C5H12O

C. C4H8O2

D. C3H4O3.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Văn 7 Học Kì 2 Theo Hình Thức: Tự Luận Kèm Đáp Án

Trả lời:

Đáp án: C

Đặt CTPT của X là CxHyOz

MX = 44.2 = 88;

nX = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tố C: 0,1.x = 0,4 → x = 4

Bảo toàn nguyên tố H: 0,1y = 2.0,4 → y = 8

12.4 + 8.1 + 16z = 88 → z = 2 → CTPT: C4H8O2

---------------------------------

Trên đây, fundacionfernandovillalon.com đã giải đáp cho các bạn về Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ? và cung cấp thêm một số câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt và có thật nhiều kiến thức bổ ích để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.