Cách tạo thành hình nón: Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón

Bạn đang xem: Hình khối tròn


Bạn đang xem: Hình khối tròn

*

Hình 3.Cách tạo thành hình nón

Cách tạo thành hình cầu:Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định ta được hình cầu


*

Hình 4.Cách tạo thành hình cầu

Tóm lại: Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình

II - HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU

1.

Bạn đang xem: Cách vẽ các khối tròn xoay

Hình trụ


*

Hình 5. Hình trụ và các hình chiếu của hình trụ

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngHình chữ nhậtd, h
BằngHình trònd
CạnhHình chữ nhậtd, h

Bảng 1. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình trụ

2. Hình nón


*Xem thêm: Nghị Định 63/2014/Nđ-Cp Thuvienphapluat, Nghị Định 63/2014/Nđ

Hình nónvà các hình chiếu của hình nónHình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngTam giác când, h
BằngHình trònd
CạnhTam giác când, h

Bảng 2. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình nón

3. Hình cầu

*

Hình 7. Hình cầuvà các hình chiếu của hình cầu

Hình chiếuHình dạngKích thước
ĐứngHình trònd
BằngHình trònd
CạnhHình trònd

Bảng 3. Hình chiếu, hình dạng và kích thước của hình cầu