Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là trường công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ. Vì thế, học phí Trường Đại học Tôn Đức Thắng ở mức cao hơn so với các trường công lập bình thường.

Bạn đang xem: Học phí tôn đức thắng


Mục lục

1 Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 20212 Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 20203 Lưu ý về học phí Đại học Tôn Đức Thắng

Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 2021

Học phí Chương trình tiêu chuẩn

Mức học phí của nhóm ngành 1 là 24.000.000 đồng/năm bao gồm các ngành:

Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang.Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử,Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học.Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và Đô thịCông nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động.

Mức học phí của nhóm ngành 2 là 20.500.000 đồng/năm bao gồm các ngành:

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung Quốc)Kế toánXã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học CN Du lịch và lữ hành, Việt Nam học CN Du lịch và quản lý du lịchToán ứng dụng, Thống kêQuản lý thể dục thể thaoQTKD CN Quản trị nhà hàng – khách sạn, QTKD CN Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, MarketingQuan hệ lao độngTài chính – Ngân hàngLuật

Mức học phí của ngành dược là 46.000.000 đồng/năm

Mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2021) như sau:

Nhóm ngành 1 tạm thu: 12.000.000 đồng.Nhóm ngành 2 tạm thu: 10.500.000 đồng.Ngành Dược tạm thu: 23.000.000 đồng.Ngành Golf tạm thu: 16.000.000 đồng.
*

Học phí chương trình chất lượng cao

Mức học phítạm thu(chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:

Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch:18.200.000 đồng.Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa:18.700.000 đồng.Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh:22.000.000 đồng.

Học phí chương trình Tiếng Anh

Mức học phítạm thu(chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:

Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (du lịch và quản lý du lịch):27.500.000 đồng.Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính:28.700.000 đồng.Ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng – Khách sạn), Kinh doanh quốc tế:29.000.000 đồng.Mức tạm thu học phí Tiếng Anh:9.000.000 đồng(không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh).
*

Học phí Đại học Tôn Đức Thắng 2020

Học phí Chương trình tiêu chuẩn

Khối ngành (1): Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) trung bình18.500.000đồng/năm.Khối ngành (2): Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Nghệ thuật trung bình22.000.000đồng/năm.Ngành Dược: Trung bình42.000.000đồng/năm.

Riêng ngành Golf là ngành đào tạo theo chuẩn quốc tế (chương trình nhập khẩu của Trương đại học Chung – Ang, Hàn Quốc), mức học phí bình quân chuyên ngành Quản lý kinh doanh Golf: Trung bình41.448.000đồng/năm, học phí bình quân chuyên ngành Huấn luyện Golf: Trung bình67.213.000đồng/năm.

– Mức học phítạm thucủa sinh viên nhập học (năm 2019) như sau:

Khối ngành (1) tạm thu:9.500.000đồng.Khối ngành (2) tạm thu:11.000.000đồng.Ngành Dược tạm thu:21.000.000đồng.Ngành Golf tạm thu:23.000.000đồng.

Học phí chương trình chất lượng cao

Mức học phítạm thu(chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2020 như sau:

Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học (Du lịch và Quản lý du lịch):16.500.000đồng.Ngành Công nghệ sinh học,Kỹ thuật xây dựng,Kỹ thuật điện,Kỹ thuật điện tử – viễn thông,Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,Kỹ thuật phần mềm,Khoa học máy tính,Thiết kế đồ họa: 17.000.000đồng.Ngành Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh:20.000.000đồng.

Mứctạm thuhọc phí Tiếng Anh:7.000.000đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh).

Học phí chương trình Tiếng Anh

Mức học phítạm thu(chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2020 như sau:

Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (du lịch và quản lý du lịch):25.000.000đồng.Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính:26.100.000đồng.Ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng – Khách sạn), Kinh doanh quốc tế:26.400.000đồng.

– Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh).


*

Lưu ý về học phí Đại học Tôn Đức Thắng

Với chương trình tiêu chuẩn

Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, dựa vào kết quả đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học.

Học phí Tiếng Anh theo chương trình đào tạo (trừ tiếng Anh dự bị) và môn cơ sở Tin học đã tính trong học phí bình quân chung theo khung chương trình đào tạo.

Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ đượcmiễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn.

Trường hợp chưa đạt cấp độ Tiếng Anh 1, sinh viên phải học bổ sung các học phần Tiếng Anh dự bị vànộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này(ngoài khung chương trình đào tạo).

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểmsẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Cơ sở Tin học tương ứng.

Với chương trình chất lượng cao

Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình đào tạo đã được công bố tại phụ lục 2.1.

Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn.

Trường hợp chưa đạt các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo, sinh viên phải học bổ sung các học phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khung chương trình đào tạo). Dự kiến học phí 3,5 triệu đồng/học phần 75 tiết.Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Cơ sở Tin học tương ứng.

Với chương trình Tiếng Anh

Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình đào tạo đã được công bố tại phụ lục 3.1.

Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽđược miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn.Học phí bình quân của chương trình tiếng Anh theo khung chương trình đào tạo khoảng26.500.000 đồng.

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ sở Tin học tương ứng.


*

Tuyển sinh 2021 ĐH Tôn Đức Thắng có gì mới?

Năm 2021 Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh5.560chỉ tiêu trình độ đại học.

Xem thêm: Bán Áo Giáp Chống Đạn Ak47, Áo Giáp Chống Đâm Chống Dao Chống Đạn Hoa Cải

Trường tuyển sinh theo4phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT.Phương thức 2:Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Phương thức 3:Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.