Đơn chất kim loại: có ánh kim, dẫn được điện, nhiệt.Đơn chất phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, nhiệt.

*

2. Đặc điểm cấu tạo

Trong đơn chất sắt kẽm kim loại những nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác lập .Trong đơn chất phi kim những nguyên tử thường link với nhau theo một số ít nhất định và thường là 2 .

-->