Hứng thú (tiếng Anh: Interest) là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với sự vật, hiện tượng nào đó, vừa có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của người đó vừa tạo ra cho họ những khoái cảm.
*

Hứng thú

Khái niệm

Hứng thú trong tiếng Anh được gọi làInterest.Bạn đang xem: Hứng thú là gì

Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với sự vật, hiện tượng nào đó, vừa có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của người đó vừa tạo ra cho họ những khoái cảm.

Bạn đang xem: Hứng thú là gì

Điều kiện hình thành hứng thú

Những điều kiện để hình thành hứng thú bao gồm

- Về khách quan: Đối tượng của hứng thú phải có cường độ kích thích mạnh (như hấp dẫn, đẹp, mới lạ, độc đáo...) để gây được sự chú ý của con người.

Ví dụ: Một bản nhạc hay, một bức tranh đẹp...

- Về chủ quan: Tùy thuộc vào con người. Cá nhân có ý thức đầy đủ, rõ ràng, hiểu được ý nghĩa của nó đối với đời sống riêng của mình.

Ví dụ: Có hiểu biết về nhạc mới có khả năng cảm thụ được âm nhạc.

Vai trò của hứng thú

Hứng thú có những vai trò như sau

- Hứng thú tạo sự tập trung chú ý cao độ bởi sự say mê, hấp dẫn của đối tượng, do đó dù khó khăn vẫn cố gắng vượt qua. Vì vậy, hứng thú là động lực thúc đẩy con người hoạt động đạt hiệu quả cao.

Ứng dụng trong quản trị

Ứng dụng của việc tạo hứng thú trong quản trị

Nhà quản trị cần chú ý làm sao cho người lao động thật sự có hứng thú trong công việc của mình, để họ làm việc thoải mái và đạt năng suất cao.

Điểm cần chú ý

Khi gây hứng thú ở con người cần chú ý :

- Phải làm cho đối tượng hứng thú có cường độ kích thích mạnh, hấp dẫn, mới lạ và độc đáo.

- Làm cho nhân viên hiểu biết tương đối thấu đáo về nó.

Chẳng hạn muốn nhân viên có hứng thú làm việc trước hết phải nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của công việc đó đối với công ty cũng như bản thân anh ta, sau đó cần chỉ rõ cách thức thực hiện công việc đó.

Xem thêm: Microplastic Là Gì Và Những Mối Nguy Hại Tiềm Ẩn, Microplastic Là Gì

Có như vậy mới đạt được hiệu quả cao trong quản trị và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của nhân viên.

(Tài liệu tham khảo: Đặc điểm và các qui luật tâm lí cá nhân trong quản trị kinh doanh,Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica)