Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khi nào ta nói, âm phát ra trầm ?

A. Khi âm phát ra với tần số cao

B. Khi âm phát ra với tần số thấp

C. Khi âm nghe to

D. Khi âm nghe nhỏ


*

Khi nào ta nói , âm phát ra trầmA. Khi âm phát ra vs tần số caoB. Khi âm phát ra vs tần sô thấpC. Khi âm nghe toD. Khi âm nghe nhỏ


*

Âm phát ra trầm khi nào?

A. Khi âm phát ra với tần số cao. B. Khi âm phát ra với tần số thấp.

Bạn đang xem: Khi nào ta nói âm phát ra chồng

C. Khi âm nghe to. D. Khi âm nghe nhỏ


1/nguồn âm là gì ?đặc điểm chung của nguồn âm ?dao dộng là gì?

2/tần số là gì ?âm phát ra cao khi nào?âm phát ra thấp khi nào ?

3/biên đọ dao động là gì?âm phát ra to khi nào ?âm phát ra nhỏ khi nào ?

4/tai người nghe được âm có tần số từ bao nhiêu đến bao nhiêu héc?hạ âm là gì ? siêu âm là gì?

5/đơn vị độ to của âm?ngưỡng db làm đau nhức tai?

6/âm truyền được trongngũng môi trường nào và không truyền được trong môi trường nào?

7/nêu vận tốc truyền âm trong ba môi trường không khí , nước và thép ?

8/âm phản xạ là gì?tiếng vang là gì?

9/vật phản xạ tốt có đặc điểm gì ?vật phản xạ âm kém có đặc điểm gì?

10/tiếng ồn bị ô nhiễm là như thế nào ? các bện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?


Lớp 7 Vật lý Bài 10. Nguồn âm
0
2
Gửi Hủy
Chọn câu trả lời đúng:A. Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động cần nhỏ.B. Âm phát ra càng trầm khi tần số dao động càng nhỏ.C. Âm phát ra càng cao khi biên độ dao động càng lớn.D. âm phát ra càng bổng khi tần số dao động càng nhỏ.
Lớp 7 Vật lý Bài 12. Độ to của âm
4
0
Gửi Hủy

Đáp án :B


Đúng 1

Bình luận (0)

B


Đúng 0
Bình luận (0)

B

Hoc Tot 


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 1: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?

Câu 2: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao (âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?

Câu 3: Khi nào âm phát ra to? Khi nào âm phát ra nhỏ? Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì?

Câu 4: Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?

Câu 5: Trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào lớn nhất, môi trường nào nhỏ nhất?

Câu 6: Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì phản xạ âm kém?

Câu 7: Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn? Nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?


Lớp 7 Vật lý Chương II- Âm học
1
0
Gửi Hủy

SGK


Đúng 1

Bình luận (0)
Lớp 7 Vật lý Chương II- Âm học
3
0
Gửi Hủy

Tần số là số dao động trong (1s)

Đơn vị tần số là Héc. Kí hiệu (Hz)

Dao động càng nhanh thì tần số lao động càng lớn. Ngược lại, dao động càng chậm thì tần số dao động càng nhỏ. 


Đúng 1

Bình luận (0)

tần số là số dao động mà vật thực hiện đc trong 1 giấy,đơn vị là héc(Hz). Tần số dao động lớn thì âm bổng tần số dao động nhỏ thì âm trầm


Đúng 1
Bình luận (0)

Tần số là số dao động trong HzHz

Dao động càng nhanh thì tần số lao động càng lớn. Ngược lại, dao động càng chậm thì tần số dao động càng nhỏ.


Đúng 0
Bình luận (0)

Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát cao(âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?


Lớp 7 Vật lý
2
0
Gửi Hủy

Tần số là số lần của một hiện tượng lặp đi lặp lại trên một đơn vị thời gian. Đơn vị là: Hz

Âm phát ra càng cao(bổng) khi tần số dao động càng lớn

Âm phát ra càng thấp(trầm) khi tần số dao động càng nhỏ


Đúng 0

Bình luận (1)

- Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc, kí hiệu là Hz. -Khi dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao. -Khi dao động càng chậm, tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng thấp.


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 11: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? 

Câu 12: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao

(âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)? 


Lớp 7 Vật lý
3
0
Gửi Hủy

Phải có làm thì mới có ăn, đó là tiêu chí hàng đầu

"Lil Wuyn"


Đúng 0

Bình luận (1)

Mới làm có tí khó khăn, mà la lối làu bàu

"Lil Wuyn"

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 11:Nguồn âm là:

-Vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.

Đặc điểm chung của nguồn âm:

-Khi vật phát ra âm thanh, các vật đều giao động.

Xem thêm: Cos 1 2 Bằng Bao Nhiêu Độ - Rèn Luyện Tư Duy Chiếm Trọn Điểm 8

Câu 12:

Tần số giao động là số giao động trong một dây đơn vị là Héc

tần số giao động càng lớn âm phát ra càng cao( càng bổng)

tần số giao động càng nhỏ âm phát ra càng thấp( càng trầm)

 

 


Đúng 1
Bình luận (0)
1. Khi nào vật phát ra âm cao? Khi nào vật phát ra âm thấp? 2. Khi nào vật phát ra âm to? Khi nào vật phát ra âm nhỏ? 3. Mối quan hệ giữa dao động, tần số và âm phát ra? 4. Mối quan hệ giữa dao động , biên động và âm phát ra?
Lớp 7 Vật lý
1
2
Gửi Hủy

1. Khi vật có tần số cao , khi đó vật phát âm cao .

Khi vật có tần số thấp , khi đó vật phát âm thấp . 

2. Khi vật có biên độ lớn , khi đó vật phát âm to

Khi vật có biên độ nhỏ , khi đó vật phát âm nhỏ

3.SGK (mềnh lười quá , bn cố mở SGK coi lại dùm mềnh nha=))))


Đúng 1

Bình luận (0)

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô Hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
fundacionfernandovillalon.com