Khối đa diện được hiểu là gì ? Học sinh cần nắm được những kiến thức và kỹ năng gì về nội dụng khối đa diện sẽ có tổng thể trong bài viết dưới đây để tiện tìm hiểu thêm và học tập hơn .

Bạn đang xem: Khối đa diện là gì


1. Khái niệm về khối đa diện

*

Khối đa diện được định nghĩa là phần khoảng trống số lượng giới hạn bởi hình đa diện. Theo đó, ta sẽ chỉ xét hình đa diện và phần trong của nó. Có nghĩa là khối đa diện đó được số lượng giới hạn bởi hình đa diện.

*


Các khối đa diện thường gặp như khối chóp tam giác, khối chóp tứ giác, khối chóp cụt, khối hộp và khối lăng trụ. Trong đó : * Khối đa diện lồi có đoạn thẳng nối 2 điểm bất kể của nó luôn thuộc chính nó. * Khối đa diện đều là khối đa diện đều nếu có những đặc thù như sau : + Mỗi mặt là một đa giác đều gồm n cạnh + Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng m mặt

*

Như vậy, khối đa diện này gọi là khối đa diện lồi loại m ; n. Các khối đa diện đều như khối tứ diện đều, hình lập phương, bát diện đều, khối 12 mặt đều, khối 20 mặt đều Ví dụ : + Đây là những khối đa diện

*

+ Đây không phải là khối đa diện

*

* Khối đa diện được gọi là khối chóp, khối chóp cụt nếu có số lượng giới hạn bởi một hình chóp, hình chóp cụt tương ứng. * Khối đa diện được gọi là khối lăng trụ nếu được số lượng giới hạn bởi một hình lăng trụ * Khối đa diện lồi có 2 điểm bất kể nằm trong khối đa diện sẽ tạo thành đoạn thẳng thuộc khối đa diện đó.

*

2. Đặc điểm, đặc thù về khối đa diện

Khi học về khối đa diện, học viên cần nắm được những kiến thức và kỹ năng gồm có : a. Định nghĩa về đa diện hay hình đa diện. Đó là hình được tạo bởi một số ít đa giác hữu hạn cung ứng những điều kiện kèm theo : * Hai đa giác phân biệt không hoặc hoàn toàn có thể giao nhau, hay có một đỉnh chung, hay một cạnh chung. * Các đa giác có mỗi cạnh là cạnh chung của chỉ đúng 2 đa giác. Mỗi đa giác đó là một mặt của hình đa diện có những đỉnh, cạnh cũng chính là những đỉnh, cạnh của những đa giác tương ứng. B. Phần khoảng trống số lượng giới hạn bởi hình đa diện nào đó sẽ là khối đa diện. C. Mỗi đa diện sẽ chia những điểm còn lại của khối thành 2 miền gồm miền trong và miền ngoài của nó không giao nhau. Trong đó, chỉ có miền ngoài sẽ chứa trọn một đường thẳng nào đó. Còn những điểm của miền trong là những điểm trong và những điểm ngoài của đa diện là những điểm thuộc miền ngoài. * Hợp của hình đa diện và miền trong của nó chính là khối đa diện. D. Phép dời hình và sự bằng nhau đều có trong khối đa diện. Trong đó : * Phép biến hình trong khoảng trống là chính là quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M với điểm M ’ xác lập duy nhất trong khoảng trống. * Được gọi là phép dời hình nếu phép biến hình trong khoảng trống bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm tùy ý. * Dù làm liên tục nhiều phép dời hình sẽ được 1 phép dời hình. * Phép dời hình sẽ biến những cạnh, đỉnh, mặt của đa diện này thành của đa diện kia hay biến một đa diện thành một đa diện khác. * Điểm danh những phép dời hình trong khoảng trống, gồm có :

+ Phép biến hình biến điểm M thành M’ thỏa mãn điều kiện

*
gọi là phép dời hình tịnh tiến theo vector 
*

*

+ Phép biến hình biến mọi điểm thuộc ( P. ) thành chính nó và biến điểm M không thuộc ( P. ) thành điểm M ’ thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo ( P. ) là mặt phẳng trung trực của MM ’ gọi là phép đối xứng qua mặt phẳng ( P. ). Và ( P. ) sẽ được gọi là mặt phẳng đối xứng của H khi phép đối xứng qua mặt phẳng P. Biến hình H thành chính nó.

*

+ Phép đối xứng tâm O xảy ra khi phép biến hình biến điểm O thành chính nó và biến điểm M khác O thành điểm M ’ thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo O là trung điểm của MM ’. Nếu phép đối xứng tâm O biến hình đa diện thành chính nó thì O sẽ là tâm đối xứng của hình đa diện.

*

+ Phép biến hình mọi điểm thuộc d thành chính nó và biến điểm M không thuộc d thành M ’ thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo d là trung trực của MM ’ gọi là phép đối xứng qua đường thẳng d, gọi là phép đối xứng qua trục d. Nếu nó biến hình đa diện thành chính nó, d được gọi là trục đối xứng của nó.

*


* Nếu một phép dời hình biến hình này thành hình kia sẽ được gọi là hai hình bằng nhau.

*

* Nếu có những cạnh tương ứng bằng nhau, hai tứ diện được gọi là bằng nhau. E. Như trong hình vẽ ở trên, nếu H1 và H2 hợp thành khối đa diện ( H ) khi H1 và H2 không có điểm trong chung, tất cả chúng ta chia thành 2 khối đa diện H1 và H2 từ khối đa diện hay ngược lại lắp ghép 2 khối đa diện này với nhau tạo thành khối đa diện H. F. Mỗi khối đa diện đều phân loại được thành những khối tứ diện. G. Khối đa diện có đặc thù đồng dạng giữa những khối đa diện và phép vị tự trong khoảng trống. Cụ thể : + Phép biến hình biến điểm M thành điểm M ’ thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo ( ảnh ) chính là phép vị tự tâm O, tỉ số k với k # 0. + Nếu phép vị tự biến H thành H1 và H1 bằng H ’ thì hình H được gọi là đồng dạng với hình H ’ ( hình vẽ )

3. Cách phân loại và lắp ghép những khối đa diện

Về phần nội dung này, những bạn học viên cần quan tâm tới những kiến thức và kỹ năng sau đây : * Có thể phân loại thành những khối tứ diện từ một khối đa diện bất kể nào đó. Ví dụ : ảnh Chia những khối lăng trụ tam giác ABC.A ’ B’C ’ thành 3 khối tứ diện gồm A ’. ABC, A ’. BCB ’, A ’. B’C ’ C hoặc chia khối lăng trụ thành 2 khối chóp C ’. ABC và C ’. ABB’A ’ giống như hình vẽ.

4. Một số bài tập về khối đa diện

Tiếp theo, tất cả chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số ít bài tập về khối đa diện lồi vận dụng những kỹ năng và kiến thức ở trên nhé.

*

* Câu 1: Hình lập phương có bao nhiêu cạnh, bao nhiêu mặt và số đỉnh?

Trả lời: Với 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh, hình lập phương sẽ gồm tổng số là 26.

* Câu 2: Chỉ ra mệnh đề nào sai trong các mệnh đề trên:

A. Hình lập phươngB. Hình tứ diệnC. Hình hộpD. Một đa diện lồi do 2 tứ diện đều ghép lại với nhau .

Trả lời: Câu D là sai còn các câu còn lại đúng. Vì 2 tứ diện ghép với nhau sẽ tạo thành đa diện lõm. Ví dụ cho 2 đỉnh chạm nhau, các đỉnh còn lại đối xứng qua đỉnh đó.

* Câu 3: Khối hình chóp tam giác có tổng số cạnh là bao nhiêu?

Trả lời: Với 3 cạnh đáy và 3 cạnh bên, khối chóp tam giác có tổng số là 6 cạnh.

* Câu 4: Chọn mệnh đề đúng cho khối chóp n – giác sau đây:

A. Khối chóp có số cạnh bằng n + 1B. Có số mặt phẳng 2 nC. Khối chóp có số đỉnh bằng n + 1D. Khối chóp có số mặt phẳng số đỉnh của nó

Trả lời: Có mệnh đề C và D đúng, bởi vì:

+ Khối chóp có số cạnh bằng 2 n cạnh trong đó có n cạnh bên và n cạnh đáy. + Khối chóp có số mặt phẳng n + 1 trong đó có một đáy và n mặt bên. + Khối chóp có số định bằng n + 1 trong đó có 1 đỉnh chóp và n đỉnh đáy. + Khối chóp có số mặt phẳng số đỉnh vì đều bằng n + 1

* Câu 5: Khối tứ diện đều có số mặt phẳng đối xứng là bao nhiêu?

Trả lời: Khối tứ diện đều gồm có 6 mặt phẳng đối xứng. Bởi mỗi mặt phẳng đều chứa một cạnh đi qua trung điểm cạnh đối diện chính là một mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều.

Xem thêm: Từ Vựng Về Quần Yếm Tiếng Anh Là Gì ? Hỏi & Đáp 80 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Quần Áo Giày Dép


Tổng hợp những thông tin về khối đa diện ở trên kỳ vọng đã cung ứng cho bạn những thông tin thiết yếu để học và nâng cao hiểu biết của mình.