... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Họ, tên : ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Lớp : MÔN: vật lý lớp 10 cơ bản (Thời gian làm bài :15 phút) Câu 1: Động năng của vật tăng khi :A. Vận tốc vật dương;B. Gia tốc vật ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Họ, tên : ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Lớp : MÔN: vật lý lớp 10 cơ bản (Thời gian làm bài :15 phút) Câu 1: Khi khối lượng giảm một nửa và vân tốc của vật tăng gấp ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Họ, tên : ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Lớp : MÔN: vật lý lớp 10 cơ bản (Thời gian làm bài :15 phút) Câu 1: Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wđ của một vật...

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút toán 10 lần 1

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút toán 10 lần 1
*

... ĐỀ KIỂM TRA
1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 10 NÂNG CAO Câu 1( 2 đ) a) Giải phương trình sau: 2 1 1 2 1 1x xx x x x− −− =+ +b) Tìm m để phương trình x2 − 4(m − 1) x +4 m2 − 3m ... BACCAB∩∪∩.Câu 4: (2 đ) Cho E = 5;4;3;2 ;1 , A = 3;2 ;1 , B = 3;2.Tìm tập X⊂E thỏa A∩X = B ?ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 10 NÂNG CAO Câu 1( 2 đ) a) Giải phương trình sau: 22 ... A) Cho A=(−∞;4>; B=(2;6); C= ... Nhómtrưởng ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT –HK I – NĂM HỌC 2 010- 2011Môn: GDCD – KHỐI 11Đề 1Câu 1: Câu 2: (4đ) ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT –HK I – NĂM HỌC 2 010- 2011Môn: GDCD – KHỐI 10 Đề 1Câu 1: (6đ) Vận ... Gì? Hãy nêu 2 ví dụ về sự phát triển trong lĩnh vực tư duy?ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT –HK I – NĂM HỌC 2 010- 2011Môn: GDCD – KHỐI 10 Đề 4: Câu 1: (7đ) Vận động là gì? Vì sao nói vận động là phương ... ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT –HK I – NĂM HỌC 2 010- 2011Môn: GDCD – KHỐI 10 Đề 3Câu 1: (5đ) Hãy cho biết những vận động sau đây thuộc hình thức...
*

... Đáp án: 1/A ; 2/B; 3/A;4/A ĐỀ KIỂM TRA
15 PHÚT .GIẢI TÍCH 12(Chương IV) Đề 6 (Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng Mỗi phương án ... Đáp án: 1/A ; 2/B; 3/A;4/A ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT .GIẢI TÍCH 12(Chương III) Đề 5 (Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng Mỗi phương án ... Đáp án : 1) B ; 2) C ; 3)B ; 4) C ; 5)C . ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT .HÌNH HỌC 12 ( GIỮA CHƯƠNG I) Đề 1 (Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng đó.Mỗi phương...

Xem thêm: Văn Mẫu Bài Viết Số 6 Lớp 7 Đề 3, Viết Bài Văn Số 6 Lớp 7 Đề 3


*

... Trường THPT Hùng Vương Đề
02 Lớp : Họ và tên học sinh: Kiểm tra 15 phút Môn: Địa líI. LÝ THUYẾT1. Câu nào sau đây không chính xác về lớp vỏ địa líA. Gồm khí quyển, thủy quyển, ... Quan hệ chặt chẽ với nhauC. Lớp vỏ địa lí ở lục địa dày hơn lớp vỏ địa lí ở đại dươngD. Phát triển theo những quy luật địa lí chung nhất2. Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảngA. 30-35km C. 40-50km ... Cận nhiệt lục địa sẽ có kiểu thảm thực vật và đất nào?A. Đài nguyên, đất đài nguyên B. Rừng lá kim, đất potzonC. Đài nguyên, đất đen D. Hoang mạc, đất xám6. Giới hạn của lớp vỏ Địa líA. Từ...
*