*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Laze là nguồn sáng phát ra

Một vật có thể phát ra ánh sáng phát quang màu đỏ với bước sóng (lambda = m 0,7mu m) . Hỏi nếu chiếu vật trên bằng bức xạ có bước sóng (lambda = m 0,6mu m) thì mỗi phôton được hấp thụ và phát ra thì phần năng ℓượng tiêu hao ℓà bao nhiêu?


Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để "đốt" các mô mềm, Biểt rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích (6 mm^3)thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của (45.10^18)phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn (1 mm^3)mô là (2,53 J), Lấy (h =6,625.10^-34J.s); (c = 3.10^8m/s). Giá trị của (lambda) là:


Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một tia laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52mm, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10-7 s và công suất của chùm laze là 105 MW. Số phôtôn có trong mỗi xung là:


Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng (0,45mu m) với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng (0,60mu m) với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là


Một phôtôn có năng lượng 1,79(eV) bay qua hai nguyên tử có hiệu 2 mức năng lượng nào đó là 1,79(eV), nằm trên cùng phương của phôtôn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số phôtôn có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới. Hãy chỉ ra đáp số sai:


Người ta dùng một Laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze là P = 10 W, đường kính của chùm sáng là 1 mm. Bề dày tấm thép là e = 2 mm và nhiệt độ ban đầu là 300C. Biết khối lượng riêng của thép D = 7800 kg/m3; Nhiệt dung riêng của thép c = 448 J/kg.độ; nhiệt nóng chảy của thép L = 270 kJ/kgvà điểm nóng chảy của thép tc = 15350C. Thời gian khoan thép là
Xem thêm: Tác Dụng Của Lưu Huỳnh Hóa Trị Mấy? Ứng Dụng Của Phi Kim Này Trong Đời

Hai laze A và B có công suất phát quang tương ứng là 0,5 W và 0,6 W. Biết tỉ số giữa số phôtôn của laze B với số phôtôn của laze A phát ra trong một đơn vị thời gian là 2/15. Tỉ số bước sóng λA/λB là

 

Trong y học, người ta dùng nguồn laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để đốt các mô mềm. Biết rằng để đốt được mô mềm có thể tích 5 mm3 thì phần mô này cần hấp thu hoàn toàn năng lượng của 4.1019 photon của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1mm3 mô là 2,584J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là