6 tín hiệu cho thấy SUY THOÁI KINH TẾ toàn cầu SIÊU TO KHỦNG LỒ ập đến rất nhanh cần đề phòng RỦI RO

6 tín hiệu cho thấy SUY THOÁI KINH TẾ toàn cầu SIÊU TO KHỦNG LỒ ập đến rất nhanh cần đề phòng RỦI RO
Table Of Contents:
*

Sự khác biệt chính - Trái phiếu đơn vs đôi so với ba

Liên kết hóa học giữ các nguyên tử trong một phân tử lại với nhau bằng cách thiết lập lực giữa các electron và hạt nhân của hai nguyên tử. Phản ứng hóa học được chi phối bằng cách thiết lập hoặc phá vỡ các liên kết hóa học. Có nhiều loại liên kết khác nhau như cộng hóa trị, ion, van der Waal, v.v ... Tính chất của các liên kết khác nhau tùy thuộc vào các khía cạnh khác nhau như bản chất của phân tử, loại rắn (tinh thể hoặc vô định hình), vv Liên kết cộng hóa trị được hình thành bằng cách chia sẻ hai hoặc nhiều electron hơn. Số lượng electron được chia sẻ giữa các nguyên tử xác định số lượng liên kết; cho dù đó là đơn, đôi hay ba. Do đó, liên kết đơn, đôi và ba là liên kết cộng hóa trị. Sự khác biệt chính giữa liên kết đôi và ba đơn là số lượng điện tử được chia sẻ. Nếu số chia sẻ là một cặp electron, liên kết sẽ là liên kết đơn, trong khi nếu hai nguyên tử liên kết bởi hai cặp (bốn electron), nó sẽ tạo thành liên kết đôi.

Bạn đang xem: Liên kết đôi là gì

Liên kết ba được hình thành bằng cách chia sẻ ba cặp (sáu nguyên tử) electron. Những điện tử chia sẻ này thường được gọi là điện tử hóa trị. Bài viết này sẽ xem xét,

1. Trái phiếu đơn là gì? - Định nghĩa, tính chất, ví dụ

2. Trái phiếu kép là gì? - Định nghĩa, tính chất, ví dụ

3. Liên kết ba là gì? - Định nghĩa, tính chất, ví dụ

4. Sự khác biệt giữa trái phiếu đơn và đôi là gì?

*

Trái phiếu đơn là gì

Một liên kết đơn được hình thành bằng cách chia sẻ một cặp electron hóa trị giữa hai nguyên tử liền kề. Một liên kết đơn là hình thức đơn giản nhất của liên kết cộng hóa trị, trong đó mỗi nguyên tử cung cấp một electron hóa trị. Các electron hóa trị này nằm ở lớp vỏ ngoài cùng của các nguyên tử. Ở đây, các electron dùng chung tích điện âm đang được kéo bởi hạt nhân mang điện tích dương của các nguyên tử. Các lực kéo này giữ các nguyên tử lại với nhau. Sự sắp xếp này được gọi là một trái phiếu duy nhất. Các phân tử có liên kết đơn ít phản ứng hơn không giống như các phân tử có nhiều liên kết. Hơn nữa, chúng yếu hơn nhiều liên kết và có độ dài liên kết cao hơn do lực kéo thấp giữa các nguyên tử khi so sánh với nhiều liên kết. Một liên kết đơn được biểu thị chỉ bằng một dấu gạch ngang; ví dụ: C ̶ C. Các ankan như metan, etan, propan là một số ví dụ cho các hợp chất có liên kết đơn.

*

Mêtan

Trái phiếu kép là gì

Một liên kết đôi được hình thành bằng cách chia sẻ hai cặp electron hóa trị nằm trong quỹ đạo ngoài cùng của các nguyên tử. Các hợp chất có liên kết đôi có khả năng phản ứng cao hơn các hợp chất liên kết đơn nhưng ít phản ứng hơn các hợp chất có liên kết ba. Liên kết đôi được biểu thị bằng hai dấu gạch ngang song song; ví dụ: C = C. Một số ví dụ về các hợp chất có liên kết đôi bao gồm các anken như ethylene, propene, hợp chất carbonyl (C = O), hợp chất azo (N = N), imin (C = N) và sulfoxide (S = O).

*

Ethylene

Liên kết ba là gì

Khi hai nguyên tử chia sẻ ba cặp electron hóa trị (sáu electron hóa trị), liên kết được thiết lập được gọi là liên kết ba. Liên kết ba là liên kết cộng hóa trị mạnh nhất và phản ứng mạnh nhất. Khi so sánh với liên kết đơn và đôi, liên kết ba có độ dài liên kết thấp nhất do lực kéo cao hơn giữa hai nguyên tử. Một liên kết ba được biểu thị bằng ba dấu gạch ngang song song giữa hai nguyên tử; ví dụ: C≡C. Một số ví dụ về các hợp chất có liên kết ba bao gồm khí nitơ (N≡N), ion xyanua (C≡N), acetylene (CH≡CH) và carbon monoxide (C≡O).

*

Acetylen

Sự khác biệt giữa trái phiếu đơn và đôi

Định nghĩa:

Liên kết đơn: Một liên kết đơn được hình thành bằng cách chia sẻ một cặp electron hóa trị.

Liên kết đôi: Một liên kết đôi được hình thành bằng cách chia sẻ hai cặp electron hóa trị.

Liên kết ba: Một liên kết ba được hình thành bằng cách chia sẻ ba cặp electron hóa trị.

Khả năng phản ứng:

Trái phiếu đơn: Trái phiếu đơn ít phản ứng.

Double Bond: Liên kết đôi có phản ứng vừa phải.

Liên kết ba: Liên kết ba có tính phản ứng cao.

Chiều dài trái phiếu:

Trái phiếu đơn: Trái phiếu đơn có độ dài trái phiếu cao.

Double Bond: Liên kết đôi có độ dài trái phiếu vừa phải.

Liên kết ba: Liên kết ba có cường độ trái phiếu thấp.

Đóng góp bởi:

Liên kết đơn: Liên kết đơn được biểu thị bằng một dấu gạch ngang (CC).

Liên kết đôi: Liên kết đôi được biểu thị bằng hai dấu gạch ngang song song (C = C).

Liên kết ba: Liên kết ba được biểu thị bằng ba dấu gạch ngang song song (C≡C).

Ví dụ:

Liên kết đơn: Ví dụ bao gồm các ankan như metan, etan, propan, butan, v.v.

Liên kết đôi: Ví dụ bao gồm ethylene, propene, hợp chất carbonyl (C = O), hợp chất azo (N = N), imine (C = N) và sulfoxide (S = O).

Liên kết ba: Ví dụ bao gồm khí Nitơ (N≡N), ion xyanua (C≡N), axetylen (CH≡CH) và carbon monoxide (C≡O).

Xem thêm: Tuyển Tập Các Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lý 8 Có Đáp Án Rất Hay

Tài liệu tham khảo:

Clowes, Martin. Khái niệm cơ bản của hóa học hữu cơ . Np: Nhóm xuất bản Rosen, 2013. In. Cracolice, Mark S. Khái niệm cơ bản về hóa học giới thiệu với tổng quan toán học . Nơi xuất bản không được xác định: Brooks Cole, 2006. In. Manahan, Stanley E. Nguyên tắc cơ bản của hóa học môi trường . Tái bản lần 3 Np: CRC Press, 2011. In. Grey, Harry B., John D. Simon và William C. Trogler. Dũng cảm các yếu tố . Sausalito, CA: U Science, 1995. In. Hình ảnh lịch sự: Hồi Covalent Hồi bởi DynaBlast - Được tạo bằng Inkscape (CC BY-SA 2.5) thông qua Commons Wikimedia Wikimedia AzetylenElektr bằng cách làm việc riêng - Ф. Kính gửi Ерер ерер 1968 (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia Wikimedia Etheen Hồi của Jcwf tại nl.wikibooks (CC BY-SA 2.5) qua Commons Wikimedia