Ta có \(5n - {n^2} + 1 = {n^2}\left( { - 1 + \dfrac{5}{n} + \dfrac{1}{{{n^2}}}} \right).\)

Vì \(\lim {n^2} = + \infty \) và \(\lim \left( { - 1 + \dfrac{5}{n} + \dfrac{1}{{{n^2}}}} \right) = - 1 b
Bạn đang xem: Lim 1/2n+1 bằng bao nhiêu?

**

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Em Hãy Chứng Minh Tính Đúng Đắn Của Câu Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Rạng

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tam giác \({A_1}{B_1}{C_1}\) có đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác ABC, tam giác \({A_2}{B_2}{C_2}\) có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác \({A_1}{B_1}{C_1}\),…, tam giác \({A_n}{B_n}{C_n}\) có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác \({A_{n - 1}}{B_{n - 1}}{C_{n - 1}}\)…. Gọi \(P,{P_1},{P_2},...,{P_n},...\) là chu vi của các tam giác \(ABC,{A_1}{B_1}{C_1},{A_2}{B_2}{C_2},...,{A_n}{B_n}{C_n},...\)Tìm tổng \(P,{P_1},{P_2},...,{P_n},...\)

*


*

Cho hình vuông $A_{1} B_{1} C_{1} D_{1}$ có cạnh bằng a và có diện tích $S_{1}$. Nối bốn trung điểm $A_{2}, B_{2}, C_{2}, D_{2}$ ta được hình vuông thứ hai có diện tích $S_{2}$. Tiếp tục như thế, ta được hình vuông $A_{3} B_{3} C_{3} D_{3}$ có diện tích $S_{3}, \ldots$ Tính tổng $S_{1}+S_{2}+\ldots$ bằng