Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*


Tham khảo: -Hình lục giác có 6 cạnh.

Bạn đang xem: Lục giác đều có bao nhiêu đường chéo

-Nếu sáu cạnh có chiều dài bằng nhau, nó được gọi là một hình lục giác sáu cạnh đều. Chỉ khi tất cả các góc có cùng kích thước, và các cạnh bằng nhau, mới gọi là lục giác đều. Một hình khối với hai đáy hình lục giác gọi là lục lăng. 

 

Câu3.Cho lục giác đều ABCDEG, ba đường chéo chính cắt nhau tại O. Có bao nhiêu hình thoi được tạo thành?

A. 4

B. 5

*

C.

Xem thêm: Nêu Cảm Nhận Của Em Về Những Nét Đẹp Trong Phong Cách Hồ Chí Minh

6

D. 7


Hình lục giác đều ABCDEF có độ dài AD = 7cm. Tổng độ dài tất cả các và đường chéo chính của hình lục giác đó bằng :

A. 21cm B.31,5cm C.42cm D.63cm

(mình tính ra 42cm mà cô mình tính ra 84cm .-.)


Khẳng định nào sau đây đúng về hình lục giác đều?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.Hình lục giác đều có 6 cạnh không bằng nhauB.Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính không bằng nhauC.Hình lục giác đều có tâm đối xứngD.Hình lục giác đều chỉ có 3 trục đối xứng

Người ta xếp 6 chậu hoa hình tam giác đều có độ dài cạnh là 1m thành một hình lục giác đều để trang trí nhân dịp Tết. Độ dài đường chéo chính của hình lục giác đều là