Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Đáp án A

*


sử dụng cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa Vật lý :............là nguyên nhân làm thay đổi tốc độ của vật chuyển động


 Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: ..... Là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

Bạn đang xem: Lực và vận tốc là các đại lượng gì

A. Vectơ

B. Thay đổi

C. Vận tốc

D. Lực


Trong các phát biểu sau Phát biểu nào là đúng nhất A lực làm cho vật chuyển độngB lực làm cho vật thay đổi vận tốc C lực làm cho vật bị biến dạng D lực làm cho vật thay đổi vận tốc hoặc làm cho vật bị biến dạng hoặc cả hai


Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Vận tốc không thay đổi.

B. Vận tốc tăng dần.

C. Vận tốc giảm dần.

D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.


Phát biểu nào sai khi nhận biết lực?

A. Khi vận tốc của vật thay đổi ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.

B. Khi hình dạng của vật thay đổi ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.

C. Khi vật bị biến dạng và thay đổi vận tốc ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.

Xem thêm: Cách Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Tách Hạng Tử :

D. Khi vận tốc của vật không thay đổi ta có thể kết luận không có lực tác dụng vào vật.

 


Một vật lăn từ đỉnh một máng nghiêng xuống dưới.Hãy cho biết lí do mà vận tốc của vật thay đổi ? Hãy chọn phương án đúng nhấtA)Vì vật chịu tác dụng của trọng lựcB)Vì vật chịu tác dụng của các lực không cân bằngC)Vì không chịu tác dụng của một lực nàoD)Vì chịu tác dụng của những lực cân bằng


Trong các câu sau phát biểu nào sai ?

- Lực có thể làm cho vật thay đổi vận tốc và biến dạng 

- Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động 

- Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của vật đó 

- Lực là nguyên nhân làm cho vật biến dạng 


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh