Phân tích đa thức thành nhân tử

fundacionfernandovillalon.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài tập Toán 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Nhằm giúp học sinh lớp 8 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán liên quan đến Đa thức Toán 8 nhé!

Bài tập cách phân tích đa thức thành nhân tử là bài ôn tập chương 1 Phép nhân và phép chia đa thức có đáp án. Bài tập được để dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

----> Bài tiếp theo: Luyện tập Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài liên quan:
Bạn đang xem: Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử

Hướng dẫn giải

Ta có x3 – 4x2 – 9x + 36

= (x3 – 4x2) – (9x – 36)

= x2(x – 4) – 9(x – 4) = (x2 – 9)(x – 4)

= (x – 3)(x + 3)(x – 4)


Hướng dẫn giải

3x2 + 6xy2 – 3y2 + 6x2y = (3x2 – 3y2) + (6xy2 + 6x2y)

= 3(x2 – y2) + 6xy(y + x) = 3(x – y)(x + y) + 6xy(x + y)

= <3(x – y) + 6xy>(x + y) = 3(x – y + 2xy)(x + y)


Hướng dẫn giải

T = x2 – 5x + xy – 5y = (x2 + xy) – (5x + 5y) = x(x + y) – 5(x + y)

= (x – 5)(x + y)

Tại x = -5; y = -8 ta có

T = (-5 – 5)(-5 – 8) = (-10)(-13) = 130


Phân tích đa thức

*
thành nhân tử 


*

*

*

*


Hướng dẫn giải

Ta có:

*


Giá trị lớn nhất của biểu thức: 

*
là:
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Call For Là Gì, Nghĩa Của Từ Call, Từ Call Là Gì

*


Cho biểu thức x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2. Phân tích đa thức thành nhân tử ta được kết quả đúng là: