Một số nội dung phòng KT&ĐBCL lưu ý Quý thầy/cô khi ra đề thi trực tuyến (online): nội dung chi tiết xem bên dưới.

Bạn đang xem: Mẫu đề thi trắc nghiệm

STT

Biểu mẫu

Tải file đính kèm

1.

Mẫu đề thi cuối kỳ - Trắc nghiệm (dành cho hình thức thi trực tuyến)

2.

Mẫu đề thi cuối kỳ - Tự luận(dành cho tất cả hình thức thi)

3.

Mẫu đề thi cuối kỳ - Trắc nghiệm(dành cho hình thức thi trực tiếp)

4.

Mẫu đề thi tốt nghiệp - Tự luận

5.

Mẫu đề thi tốt nghiệp - Trắc nghiệm

6.

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm - thi cuối kỳ

7.

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm - thi tốt nghiệp

8.

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm - thi tốt nghiệp có sử dụng mặt sau làm bài

Một số nội dung phòng KT&ĐBCL lưu ý Quý thầy/cô khi ra đề thi trực tuyến (online)

1. Đối với đề thi tự luận:

fundacionfernandovillalon.com.edu.vn

2. Đối với đề thi trắc nghiệm:

- Trắc nghiệm đơn giản: Là hình thức trắc nghiệm không có câu hỏi nhóm (lấy nội dung của 1 câu để trả lời cho các câu tiếp theo) hoặc nhiều dạng câu hỏi như đề thi của Bộ môn Ngoại ngữ thì được soạn thảo theo mẫu mà phòng KT&ĐBCL phối hợp với phòng CNTT đã gửi cho Quý thầy/cô (xin gửi lại file đính kèm email này).

- Trắc nghiệm phức tạp: Quý thầy/cô soạn thảo trên hệ thống Elearning như đã tập huấn nhưng không xuất file có đuôi XML về để gửi cho Tổ quản lý đề thi mà theo phương thức gửi LINK đề thi trên Elearning. Tổ quản lý đề thi được phân quyền để chuyển đề thi vào lớp thi và tổ chức thi môn thi đó (hướng dẫn sử dụng cấu hình và gửi đề thi trắc nghiệm đính kèm email này).

Quý thầy/cô khi soạn thảo đề thi trên Elearning phải thực hiện các bước cuối cùng của hướng dẫn (hệ thống sẽ lưu thời gian khóa đề thi của Quý thầy/cô sau khi hoàn thành đề thi). Tổ quản lý đề thi thuộc phòng KT&ĐBCL, phòng CNTT chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật của đề thi.

3. Đặt tên file đề thi: Tất cả các đề thi bằng file PDF và WORD đều được đặt tên theo cấu trúc MÃ LỚP HỌC PHẦN_TÊN GIẢNG VIÊN_MÔN THI. Thầy/Cô nào có nhiều mã lớp học phần nhưng thi chung 1 đề, cùng 1 ca thi thì đặt tên MÃ LỚP HỌC PHẦN 1-MÃ LỚP HỌC PHẦN 2-..._TÊN GIẢNG VIÊN _MÔN THI

4. Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, tất cả đề thi tự luận Quý thầy/cô vui lòng gửi lại bằng file PDF về Phòng KT&ĐBCL qua email (kể cả đề thi đã gửi bản cứng) vì hiện tại thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên cán bộ không thể lên Trường để sao lục đề thi bản cứng.

Xem thêm: Trị Nước Ăn Chân, Dùng Thuốc Trị Nước Ăn Tay Là Bệnh Gì? Nước Ăn Chân Tay Là Gì

5. Việc dời lịch thi lại 1 tuần nên những đề thi mà Quý thầy/cô đã gửi về email luutrudethi
fundacionfernandovillalon.com.edu.vn sẽ không phải nộp lại. Tổ quản lý đề thi sẽ dựa vào mã lớp học phần để phân bổ lại thời gian ngày thi đã thay đổi của đề thi.