Sau đây là toàn bộ nội dung mẫu tờ khai căn cước công dân 2021 và hướng dẫn chi tiết cách viết của từng mục cụ thể trong mẫu tờ khai này:

LINK TẢI VỀ MẪU TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Mẫu tờ khai căn cước công dân 2021 (Mẫu CC01 theo Thông tư 66/2015/TT-BCA của Bộ Công an) gồm 22 mục (được đánh số thứ tự từ 1 đến 22) và phần kết quả xác minh của cơ quan Công an. Cụ thể như sau:


5.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai căn cước công dân 2021

Số CMND/CCCD (2)
*

17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):……............ Quốc tịch:………. Số CCCD/CMND(*):
18. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1):………...….… Quốc tịch:…...… Số CCCD/CMND(*):
19. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng)(1):……….… Quốc tịch:………
Số CCCD/CMND(*):
Số CCCD/CMND(*):
21. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1): ……….……………...……………………
Số CCCD/CMND(*):
- Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân: ……………………...……………
- Xác nhận số Chứng minh nhân dân (có/không):………………….…….…
……………………………………………………………………………….......……………...……………
-Mẫu tờ khai căn cước công dân được dùng để kê khai thông tin về nhân thân của công dân (khi có sự thay đổi) khi đổi, cấp lại thẻ CCCD. Ví dụ: Có sự thay đổi về ngày tháng năm sinh, hôn nhân...
- Ghi đầy đủ chính xác, rõ ràng nội dung của biểu mẫu, chữ viết phải cùng một loại mực (màu xanh, tím than hoặc đen).
- CCCD là chữ viết tắt của Căn cước công dân;-CMND là chữ viết tắt của Chứng minh nhân dân;-ĐDHP là chữ viết tắt của Đại diện hợp pháp.
- (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất. Nếu là CMND 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo, nếu là CCCD thì ghi đủ 12 số.

- Lưu ý: Hiện nay, toàn quốc đang triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, nếu bạn đã khai mẫu thu thập thông tin dân cư từ trước thì khỏi cần ghi mẫu này. Chỉ cần mang theo hộ khẩu đến, cán bộ kiểm tra và tự in mẫu.


- Mục số 1(Họ, chữ đệm và tên)và Mụcsố2(Họ và tên gọi khác): Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh; ghi bằng chữ in hoa đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên gọi khác nếu trong giấy khai sinh có họ và tên gọi khác;


- Mụcsố4 (Giới tính): Nếu giới tính nam ghi là “Nam”, nếu giới tính nữ ghi là “Nữ”;

- Mụcsố6 (Dân tộc), Mụcsố7 (Tôn giáo): ghi dân tộc, tôn giáo của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận dân tộc, tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền;


- Mụcsố8 (Quốc tịch): ghi quốc tịch của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền;

- Mụcsố9 (Tình trạng hôn nhân): ghi tình trạng hôn nhân hiện tại của công dân, gồm: "Chưa kết hôn", "Đã kết hôn" hoặc "Đã ly hôn";

- Mụcsố10 (Nhóm máu): ghi theo bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. Mục này nếu biết thì viết vào, không biết để trống;

- Mục số 11 (Nơi đăng ký khai sinh): ghi nơi sinh theo địa danh hành chính 3 cấp (cấp Xã/Huyện/Tỉnh) như trong giấy khai sinh đã cấp cho công dân. Trường hợp giấy khai sinh không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, huyện, tỉnh thì ghi theo địa danh hành chính theo giấy khai sinh đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi ghi tên địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định. Ví dụ : Nơi sinh : xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội;

- Mục số 12 (Quê quán): Phải ghi đầy đủ quê quán theo địa danh hành chính 3 cấp Xã/Huyện/Tỉnh theo giấy khai sinh; sổ hộ khẩu. Trường hợp các giấy tờ đó không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo 3 cấp thì ghi địa danh hành chính theo giấy tờ đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi ghi tên địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định;

- Mục số 13 (Nơi thường trú): ghi đầy đủ, chính xác theo hộ khẩu. Trường hợp đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trong biên chế chính thức của Quân đội, Công an đang ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị cấp cho công dân.


- Mục số 14 (Nơi ở hiện tại): ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nơi ở hiện tại theo thứ tự, số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ví dụ: thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 10 đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Mục số 15 (Nghề nghiệp): ghi rõ nghề nghiệp đang làm, trường hợp là quân dân đang tại ngũ thì để trống.

- Mục số 16 (Trình độ học vấn): ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp THCS…);


- Các mục số 17, 18, 19, 20, 21: ghi đầy đủ họ, chữ đệm, tên; quốc tịch của cha ruột, mẹ ruột (ghi đúng theo họ tên của cha, mẹ trong giấy khai sinh của người khai), vợ (chồng), người đại diện hợp pháp, chủ hộ; nếu nhớ số CCCD hoặc CMND thì ghi vào các mục tương ứng trong biểu mẫu (cách ghi số giống như mục số 3), nếu không nhớ không cần ghi (Mụccó dấu "*"không bắt buộc phải ghi đủ thông tin);

- Mục số 22 (Yêu cầu của công dân):


+ Mục “Cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD”: đối với các trường hợp cấp lần đầu thì ghi "Cấp mới"; đối với các trường hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc có sự thay đổi, sai sót thông tin trên thẻ CCCD hoặc công dân có yêu cầu đổi thẻ thì ghi "Cấp đổi"; đối với các trường hợp mất thẻ hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam thì ghi "Cấp lại";
+ Mục “Xác nhận số CMND”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có yêu cầu xác nhận số CMND 9 số thì ghi "CÓ", nếu không có yêu cầu thì ghi "KHÔNG";+ Mục “Chuyển phát bằng đường bưu điện đến tận tay công dân”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có yêu cầu chuyển phát ghi"CÓ"và ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại liên hệ, nếu không có yêu cầu thì ghi"KHÔNG";
+ Mục “....,Ngày....tháng....năm....”: ghi rõ địa danh hành chính nơi làm thủ tục, ngày, tháng, năm làm thủ tục khai tờ khai. Ví dụ: Nha Trang, ngày 01 tháng 12 năm 2021.

- Mục số (4) (sử dụng khi kê khai trực tuyến)


+ Mục "Thời gian hẹn:" Đăng ký ngày đến cơ quan quản lý căn cước công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Xem thêm: Italki - To Some Extent Nghĩa Là Gì


+ Mục "Tại:" Ghi tên cơ quan quản lý căn cước công dân mà công dân đăng ký đến làmthủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD./.

Sau đây là bản tờ khai CCCD mẫu đã ghi đầy đủ thông tin: