Ma trận McKinsey là một quy mô phân tích danh mục đầu tư gồm nhiều nhân tố, linh động hơn nếu như với ma trận BCG. Ma trận này được phép công ty cần sử dụng Đánh Giá mức độ phù hợp giữa năng lực của tớ với chuyển động chế tạo buôn bán mặt hàng dịch vụ, đồng thời cứu dự đoán chỗ đứng của mặt hàng/dịch vụ, tạo tình huống cho hoạch định chiến lược.

Bạn đang xem: Mckinsey là gì

Bài Viết: Mckinsey là gì

Vào đầu các năm 70, trong khi tập đoàn Boston Consulting Group phát minh ra ma trận tăng trưởng – thị phần (ma trận BCG), General Electric (GE) – tập đoàn điện lực cao cấp Hoa Kỳ cũng đang search những khái niệm and những kĩ thuật hoạch định chiến lược. Ban sơ, C.ty cần sử dụng ma trận BCG, tuy vậy, những nghiên giúp phần mềm cho cảm thấy ma trận hai chiều này chỉ phản ảnh đúng thực tế trong những ngành công nghiệp tiềm năng, chứ không phù hợp với những ngành nghề của General Electric.

General Electric tìm đến một tập đoàn support khác là McKinsey & Company nhằm tìm ra một phương thức tiếp cận mới, phù hợp hơn với danh mục đầu tư của tớ. Vào năm 1971, McKinsey đã thành lập một quy mô phân tích cho General Electric được phép nhận biết tiềm năng lợi nhuận tương lai của 43 đơn vị buôn bán chiến lược của General Electric. Ma trận này sau đó đc biết đến như ma trận quan hệ giữa sự thú vị của ngành and sức khỏe của công ty hay còn gọi là ma trận GE (viết tắt theo General Electric), ma trận chính sách định hướng (directional policy matrix) and phổ cập nhất với tên gọi ma trận McKinsey.


Nội Dung


1. Cấu tạo and content ma trận McKinsey

Trong những nghiên giúp của tớ, McKinsey nhận cảm thấy rằng (1) lợi nhuận bền vững của từng đơn vị buôn bán chiến lược (SBU) đc quyết định bởi sức khỏe của SBU (Business/competitive strength) and (2) động lực để công ty bảo trì and cải thiện chỗ đứng của tớ trên thị trường nương tựa vào mức độ thú vị của ngành buôn bán (Market attractiveness) của SBU đó.

Sức thú vị của ngành (Market attractiveness) phản ánh mức lợi nhuận mà một công ty có thể đạt đc khi tham gia and đối đầu trong ngành. Những nhân tố chính tác động đến tính thú vị của ngành gồm: Mô hình ngành; Vận tốc tăng trưởng của ngành; Tỷ suất lợi nhuận của thị trường; Xu thế chi phí; Cường mức cạnh tranh trong ngành; Không may and lợi nhuận trong ngành; Khả năng khác biệt hóa mặt hàng/dịch vụ; Cấu tạo tán thành của ngành …

Năng lực đối đầu (Business/competitive strength) được phép công ty quyết định xem liệu mình có đủ khả năng đối đầu trong thị trường buôn bán đã định hay không. Những nhân tố chính liên quan đến năng lực đối đầu của công ty gồm: Tiềm lực về nguồn lực and tài chính; Thương hiệu mạnh/yếu; Thị phần; Lòng trung thành của quý khách; Cấu tạo giá thành; Khả năng tán thành; Khả năng công nghệ and thay mới; Khả năng tiếp cận với những nguồn tài chính and đầu tư …

Những nhân tố này đc Đánh Giá, thành lập lại theo những nhà quản lý của công ty cho phù hợp với bối cảnh công ty.


Ma trận McKinsey thể hiện năng lực đối đầu của công ty trên trục ngang and sức thú vị của ngành đc đặt trên trục thẳng đứng. Cách thức tiếp cận này không chỉ phân tích những nhân tố khách quan như doanh số bán sản phẩm, lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) mà còn đống ý những Đánh Giá định lượng về những nhân tố chủ quan như biến động về thị phần, công nghệ, lòng trung thành của chuyên viên, thái mức cạnh tranh and nhu yếu của trái đất. Ma trận McKinsey giống như với ma trận SWOT về phương diện phân tích cả những nhân tố nội ngoại thất công ty. Vị thế đối đầu hay sức khỏe buôn bán thay mặt cho khả năng kiểm soát nội bộ của C.ty còn những nhân tố phía ngoài thay mặt cho sức thú vị của ngành vì C.ty đã không còn gì kiểm soát đc những nhân tố này. Quy mô danh mục này cũng được phép ngành buôn bán hoặc mặt hàng đc phân tích theo hai khía cạnh: giá cả mang đến cho tổ chức (sức thú vị của ngành) and giá cả mang đến cho quý khách (năng lực của công ty).

Theo McKinsey, khi đầu tư, những nhà quản lý cần phân tích xem SBU thuộc mức nào: tăng trưởng (grow), chọn lọc (selectivity), hay thu hoạch (harvest). Những SBU thuộc khung tăng trường sẽ thu hút nhiều đối thủ cạnh tranh đầu tư đối đầu vì hứa hẹn lợi nhuận cao trong tương lai. Những khoản đầu tư này cần phải được phân nhỏ dại thành nhiều loại cho nghiên giúp and phát triển, mua lại bản quyền, tài sản từ những SBU khác, quảng cáo rầm rộ and mở rộng mô hình chế tạo. Những SBU thuộc khung chọn lọc có tính khả thi and tiềm năng chưa rõ nét, thường chỉ đc đầu tư nếu công ty có năng lực sẵn có and nếu công ty thu đc nguồn lực tài chính từ các đầu tư cho những SBU trong khung tăng trưởng. Những SBU trong khung thu hoạch bên phía trong những ngành có sức thú vị thấp; công ty chỉ đầu tư những SBU này nếu chúng mang đến tối thiểu hòa vốn với tiền đầu tư, nếu không công ty nên sa thải những SBU này.

Theo hai trục ngang – năng lực đối đầu của công ty and trục dọc – sức thú vị của ngành Đánh Giá theo ba mức độ Đánh Giá từ thấp, trung bình, cao/mạnh; ma trận McKinsey đc thành lập gồm 9 khung, phần theo ba khung trên là tăng trưởng (grow), chọn lọc (selectivity), hay thu hoạch (harvest); rõ nét như sau:

Hình 1: Ma trận McKinsey


*

Những vùng mầu xanh: tập trung những mặt hàng chiến lược của DN trên những thị trường mà công ty có vị thế cao. Tại đây, DN cần tập trung những cố gắng (marketing, nhân sự, thích ứng mặt hàng) cho những mặt hàng này nhằm thúc đẩy tăng trưởng and khác biệt hóa mặt hàng.

Những vùng mầu vàng: tập trung những mặt hàng chiến thuật ít thú vị hơn. Thị phần của những mặt hàng này khó có thể bảo trì and phát triển do đối đầu cao, nhưng dù sao vị thế của công ty cũng nhất định. DN cần bảo trì thực trạng and giám sát biến động của mặt hàng xem có thể phát triển hay nên sa thải


Những mầu đỏ: gồm những mặt hàng cần sa thải do ít thú vị, thị phần hạn chế and thị trường đa số không tăng trưởng. Chiến lược ngắn hạn cần hạn chế đầu tư and giá thành cố định and tập trung thu lợi nhuận ngắn hạn trước khi quyết định từ bỏ mặt hàng.

Khái quát lại, ma trận McKinsey phù hợp nếu với các công ty đa ngành nghề buôn bán chiến lược hoặc có nhiều dòng mặt hàng khác nhau (nhiều đơn vị buôn bán chiến lược SBU). Ma trận McKinsey bổ trợ những nhà quản lý chiến lược phân bổ nguồn lực theo mức độ ưu ái trong chuyển động đầu tư trong chiến lược tổng quát của công ty. Ma trận này có thể cần sử dụng ở mọi cấp độ trong tổ chức. Ở cấp độ công ty, danh mục đầu tư của những đơn vị buôn bán đc phân tích trên ma trận. Ở cấp đơn vị buôn bán, những mặt hàng tạo ra danh mục đầu tư của đơn vị có thể đc cam đoan vào ma trận.

Ma trận McKinsey này được phép thiết lập định hướng chiến lược cho tương lai trên cơ sở maps danh mục đầu tư bây giờ and dự báo những chỗ đứng trong tương lai bằng phương pháp Đánh Giá những nhân tố cấu thành nên năng lực buôn bán của công ty; từ đó được phép tổ chức tập trung vào các ưu điểm and điểm yếu kém của những mặt hàng hoặc những SBU.

Tuy vậy, quy mô này bị phê bình chứa một phương thức định lượng Đánh Giá những nhân tố nợ chặt chẽ, không phải nhân tố nào liên quan đến sức thú vị của ngành and sức khỏe của công ty cũng có thể thống kê rõ nét and đúng mực đc. Ngoài ra, để có thể áp đặt một bộ tiêu chí thống nhất giữa những công ty để ma trận danh mục cuối cùng có sự thống nhất về những tình huống cùng nhau là tương đối phức tạp. Một số công ty chỉ ra danh sách chuẩn về những nhân tố nội ngoại thất nhưng mỗi ngành buôn bán/mặt hàng có sự khác nhau and những nhân tố tác động đến chúng cũng khác nhau. Nói chung, quy mô danh mục đầu tư này phần đông dựa trên các phán đoán chủ quan theo khía cạnh quản lý trong việc cam kết, định lượng and Đánh Giá những nhân tố có ảnh hưởng.

2. Cách thức thành lập

Các bước thành lập ma trận McKinsey đc tiến hành triển khai qua quy trình sau:

Bước 1: Khẳng định mức thú vị của ngành buôn bán nếu với mỗi SBU cần phân tích theo trình tự sau:Chọn tối thiểu 10 nhân tố biểu hiện sự thú vị của ngành buôn bán của SBU, những nhân tố này đc thu thập khi phân tích môi trường xung quanh phía ngoài của SBU.Khẳng định tầm quan trọng cho từng nhân tố theo mức độ từ 0% (không quan trọng) đến 100% (rất quan trọng). Nhân tố nào công ty Đánh Giá là quan trọng hơn sẽ có hệ số to hơn. Tổng tầm quan trọng của những nhân tố phải bằng 100%.Để cam kết tầm quan trọng của từng nhân tố, cần tiến hành triển khai and tính toán như sau: đầu tiên xếp thành danh sách những nhân tố có chỗ đứng từ cao đến thấp tương ứng với mức độ quan trọng của chúng. Tầm quan trọng của mỗi nhân tố (%) đc tính theo công thức sau:


Với i: chỗ đứng xếp thứ hạng của nhân tố hay nhân tố có chỗ đứng đứng thứ i;

n: tổng số nhân tố.

Review mức độ thú vị của từng nhân tố theo thang điểm từ 1 (không thú vị) tới 6 (rất thú vị); rồi nhân với hệ số tầm quan trọng đã cam kết ở trên cao để cam kết điểm cho từng nhân tố đó.Cộng điểm của cục bộ những nhân tố để cam kết tổng số điểm Đánh Giá mức thú vị của ngành and cam kết chỗ đứng của ngành này trên chiều dọc của ma trận McKinsey.Bước 2: Khẳng định năng lực đối đầu của SBU trong ngành buôn bán theo trình tự sau:Chọn tối thiểu 10 nhân tố biểu hiện năng lực đối đầu của SBU trong ngành buôn bán, những nhân tố này đc thu thập khi phân tích môi trường xung quanh phía ngoài của SBU.Khẳng định tầm quan trọng cho từng nhân tố theo mức độ từ 0% (không quan trọng) đến 100% (rất quan trọng). Nhân tố nào công ty Đánh Giá là quan trọng hơn sẽ có hệ số to hơn. Tổng tầm quan trọng của những nhân tố phải bằng 100%.Giống hệt như như trên, để cam kết tầm quan trọng của từng nhân tố, cần tiến hành triển khai and tính toán như sau: đầu tiên xếp thành danh sách những nhân tố có chỗ đứng từ cao đến thấp tương ứng với mức độ quan trọng của chúng. Tầm quan trọng của mỗi nhân tố (%) đc tính theo công thức sau:

Với i: chỗ đứng xếp thứ hạng của nhân tố hay nhân tố có chỗ đứng đứng thứ i;

n: tổng số nhân tố.

Review mức độ thú vị của từng nhân tố theo thang điểm từ 1 (không thú vị) tới 6 (rất thú vị). Nhân hệ số tầm quan trọng với điểm thú vị để cam kết điểm cho từng nhân tố đó.Cộng điểm của cục bộ những nhân tố để cam kết tổng số điểm năng lực đối đầu của SBU and cam kết chỗ đứng về năng lực của SBU này trên chiều ngang của ma trận McKinsey.Bước 3: Khẳng định chỗ đứng của SBU trên ma trận, thể hiện bằng một hình tròn, có tâm là giao điểm giữa điểm sức thú vị của ngành với điểm năng lực đối đầu của công ty (điểm 1- 2/6: Yếu, thấp; điểm 3-4/6: Trung bình; điểm 5-6/6: Mạnh, cao). Độ to của vòng tròn nương tựa vào mô hình ngành, phần tô đen biểu hiện thị phần của SBU trong ngành buôn bán.Bước 4: Căn cứ vào chỗ đứng của SBU trên ma trận McKinsey, cam kết phương án chiến lược cho SBU.

Xem thêm: Hình Lăng Trụ Lục Giác Đều Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng, Hình Chóp Lục Giác Đều Có Bao Nhiêu Mặt

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản lý Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 155 – 160.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Mckinsey Là Gì – Mckinsey & Company

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://fundacionfernandovillalon.com Mckinsey Là Gì – Mckinsey & Company