Hãy nhập câu hỏi của bạn, fundacionfernandovillalon.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một lớp học có 30 học sinhMột lớp học có 30 học sinh, trong đó có 90/100 số học sinh thích học Toán, 80/100 số học sinh thích học Vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học Vẽ ?

Số học sinh thích họctoán là:

30.(frac90100)=27học sinh

Số học sinh thích học vẽ là:

30.(frac80100)=24học sinhMột thư viện có 60/100 số sách giáo khoa, 25/100 số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiếm bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện ?


Lớp học đó có số học sinh thích học toán là :

30x90/100 =27 (học sinh)

Lớp học đó có số học sinh thích học vẽ là :

30 x 80/100 = 24 (học sinh)

Đáp số :27 học sinh

24 học sinh


một lớp có 30 học sinh trong đó có 90/100 số học sinh thích học toán,80/100 thích học vẽ.hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học toán ,bao nhiêu học sinh thích học vẽ?
Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 90 / 100 số học sinh thích học Toán, 80 / 100 số học sinh thích học Vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học Vẽ ?

Đọc tiếp...

Số học sinh thích học toán là :

30×90/100=27(học sinh)

Số học sinh thích học vẽ là :

30×80/100=24 ( học sinh)


Số học sinh thích Toán là :

(30 imesfrac90100=27left(h.sinh ight))

Số học sinh thích vẽ là:

(30 imesfrac80100=24left(h.sinh ight))

Đ/s:....


Cho mình thêm

đáp số :

Số học sinh thích học toán là27 học sinh

số học sinh thích học vẽ là 24 học sinh

Chúc bạn học tốt


Một lớp học có 30 học sinh trong đó có 90/100 số học sinh thích học toán 80/100 số học sinh thích học vẽ Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh thích học toán bao nhiêu học sinh thích học vẽ

Đọc tiếp...


Số học sinh thích học toán là :

30 x 90% = 27 ( bạn )

Số học sinh thích học vẽ là :

30 x 80% = 24 ( bạn )

Vậy....


Số học sinh thích học toán là:

30 x 90/100 = 27 (học sinh)

Số học sinh thích học vẽ là:

30 x 80/100 = 24 (học sinh)

Đáp số:...


Số học sinh thích học toán lớp học đó có là

30 *90/100=27(hs

Số học sinh thích học tiếng Việt lớp học đó có là

30*80/100=24 hs

Nhớk mình nhé


một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 90/100 số học sinh thích học học toán , 80/100 số học sinh thích vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học toán , bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Đọc tiếp...

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Lớp 5 Môn Toán Năm 2020, Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 5 Năm 2021


Số học sinh thích học toán là :

30 * 90 : 100 = 27 (học sinh)

Số học sinh thích học môn vẽ là:

30 * 80 : 100 = 24 (học sinh)

Đáp số : 27 học sinh; 24 học sinh


Số học sinh thích học toán là :

(30xfrac90100=27)( học sinh )

Số học sinh thích học vẽ là :

(30xfrac80100=24)( học sinh )


Bài giải : Số học sinh thích học toán là :

30 x 90/100 = 27 (học sinh)

Số học sinh thích học vẽ là :

30 x 80/100 = 24 ( học sinh )

Đ/S:...


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗