1 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và Hướng dẫn giải2 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và Hướng dẫn giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và Hướng dẫn giải4 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và Hướng dẫn giải5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và Hướng dẫn giải

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở Giáo dục và Đào tạo ….

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 mới nhất

Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện xác định của biểu thức P = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân tại E

=> EN là đường trung trực của CH

Xét đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc với dây CD tại I

=> NI là đường trung trực của CD => NC = ND

EN là đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C cố định => H thuộc đường tròn cố định

Qua bài viết ở trên, THPT Sóc Trăng đã cung cấp cho các em học sinh 5 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán, bao gồm cả đáp án và hướng dẫn giải dễ hiểu nhất. Các em học sinh có thể truy cập website THPT Sóc Trăng để tìm hiểu những bài viết hữu ích, phục vụ cho quá trình học tập và thi cử.