Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Tham khảo :

-Đặc điểm của lực đẩy Ác-si-mét là : lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Bạn đang xem: Nêu đặc điểm của lực đẩy ác si mét

-Khi một vật nhúng chìm trong chất lỏng thì bị chất lỏng tác dụng lực đẩy theo phương thẳng đứng từ dưới lên trên thì có lực đẩy Ác-si-mét.


Phương: thẳng đứng

Chiều: từ dưới lên trên

Độ lớn phụ thuộc vào khối lượng riêng của chất lỏng và thể tích mà vật chiếm chỗ chất lỏng.


 Nêu đặc điểm về phương, chiều vàđộ lớn của lực đẩy Ác-si-mét. Viết biểu thứctính độ lớn của lực đẩy Acsimet. Nêu ý nghĩa và đơn vị của các đại lượng trong công thức.


-Lực đẩy ác-si-mét là lực đẩy của chất lỏng tác dụng lên vật

-Lực đẩy ác-si-mét tồn tại trong môi trường lỏng


Phát biểu nào sau đây là đúng:A. Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì vật chìm xuốngB. Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì vật nổi lênC. Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì vật lơ lửng trong chất lỏngD. Khi lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng thì vật chìm xuống đáy chất lỏng


Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:

A. Trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nước.

B. Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

C. Lực đẩy Ác – si –mét lớn hơn trọng lượng của vật.

D. Lực đẩy Ác – si –mét nhỏ hơn trọng lượng của vật.


Chọn B

Trọng lượng của vật là: P = dv.Vvật

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật chỉ chìm một phần trong nước là:

FA = dn.Vphần chìm.

Vì vật chỉ chìm một phần nên có sự cân bằng lực: FA = P

↔ dv.Vvật = dn.Vphần chìm

Vì Vphần chìm vật nên dn > dvật

Vậy điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.


- Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Lực này gọi là lực đẩy Acsimet.

#Riin


Câu 1(6.0điểm): Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét? Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức? Từ đó cho biết lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào những yếu tố nào?

 

Câu 2(4.0điểm): Thể tích của một miếng sắt là 12dm3.

a) Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu? Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, của rượu là 8000N/m3.

b) Nếu miếng sắt được nhúng ở những độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét có thay đổi không? Tại sao?

đang gấp ạ

 


Lớp 8 Vật lý Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
1
0
Gửi Hủy

Câu 2.

(V=12dm^3=12cdot10^-3m^3)

Trong nước: (F_A=dcdot V=10000cdot12cdot10^-3=120N)

Trong dầu: (F_A=d_dcdot V=8000cdot12cdot10^-3=96N)

Ở những độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác si mét khác nhau


Đúng 0
Bình luận (4)

Câu 1: Có hai vật A, B có khối lượng bằng nhau, vật A có thể tích lớn hơn vật B nhúng chìm trong nước. Khi đó?

A. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật A lớn hơn.

B. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật B lớn hơn.

C. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên 2 vật bằng nhau.

Câu 2: Muốn làm giảm áp suất của một vật thì ta có thể:

A. Giảm diện tích mặt bị ép của vật .

B. Tăng áp lực của vật.

C. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực của vật.

D. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực của vật.

D. Không xác định được lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật nào lớn hơn.

giúp mình với

 


Lớp 8 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

câu 1d

câu 2c


Đúng 1

Bình luận (1)

Câu 1: Có hai vật A, B có khối lượng bằng nhau, vật A có thể tích lớn hơn vật B nhúng chìm trong nước. Khi đó?

A. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật A lớn hơn.

B. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật B lớn hơn.

C. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên 2 vật bằng nhau.

Câu 2: Muốn làm giảm áp suất của một vật thì ta có thể:

A. Giảm diện tích mặt bị ép của vật .

B. Tăng áp lực của vật.

C. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực của vật.

D. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực của vật.

D. Không xác định được lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật nào lớn hơn.


Lớp 8 Vật lý
0
0
Gửi Hủy

Câu 1: Có hai vật A, B có khối lượng bằng nhau, vật A có thể tích lớn hơn vật B nhúng chìm trong nước. Khi đó?

A. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật A lớn hơn.

B. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật B lớn hơn.

C. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên 2 vật bằng nhau.

Câu 2: Muốn làm giảm áp suất của một vật thì ta có thể:

A. Giảm diện tích mặt bị ép của vật .

B. Tăng áp lực của vật.

C. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực của vật.

D. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực của vật.

Xem thêm: Thời Gian Lặt Lá Mai Khi Nào 2022? Thời Điểm Lặt Lá Mai Tết Thời Điểm Lặt Lá Mai Tết

D. Không xác định được lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật nào lớn hơn.


Lớp 8 Vật lý
0
0
Gửi Hủy

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
fundacionfernandovillalon.com