Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

Ca dao , tục ngữ về tính giản dị - Tích tiểu thành đại - Năng nhặt chặt bị - Ăn phải dành, có phải kiệm - Ăn chắc mặc bền - Buôn tàu bán bè chẳng bằng ăn dè hà tiện - Đi đâu mà chẳng ăn dè Đến khi ăn hết lại ghè chẳng ra. - Kiếm một ăn muời - Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí - Làm khi lành để dành khi đau - Thì giờ là vàng bạc - Tiết kiệm sẵn có đồng tiền Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai - Ở đây một hạt cơm rơi Ngòai kia bao hạt mồ hôi thấm đồng Ca dao , tục ngữ về tính trung thực -Yêu nên tốt, ghét nên xấu Cuả người bồ tát, của mình lạt buộc -Tốt danh hơn lành áo Giấy rách giữ lấy lề -Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Có đi có lại, mới toại lòng nhau. -Ở đời tham của thì thua. Của ăn thì hết, mà cái phỗng thờ vua hãy còn -Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người 


Đúng 0
Bình luận (9)
*

- Tích tiểu thành đại - Năng nhặt chặt bị - Ăn phải dành, có phải kiệm - Ăn chắc mặc bền - Buôn tàu bán bè chẳng bằng ăn dè hà tiện - Đi đâu mà chẳng ăn dè Đến khi ăn hết lại ghè chẳng ra. - Kiếm một ăn muời - Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí - Làm khi lành để dành khi đau - Thì giờ là vàng bạc - Tiết kiệm sẵn có đồng tiền Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai - Ở đây một hạt cơm rơi Ngòai kia bao hạt mồ hôi thấm đồng Ca dao , tục ngữ về tính trung thực -Yêu nên tốt, ghét nên xấu Cuả người bồ tát, của mình lạt buộc -Tốt danh hơn lành áo Giấy rách giữ lấy lề -Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Có đi có lại, mới toại lòng nhau. -Ở đời tham của thì thua. Của ăn thì hết, mà cái phỗng thờ vua hãy còn 

Học tốt nhé ! sakura


Đúng 0
Bình luận (2)
*

Một số câu ca dao, tục ngữ nói về tính giản dị:

- Ăn chắc mặc bền.

Bạn đang xem: Những câu ca dao tục ngữ nói về tính giản dị

- Kiếm một ăn mười.

- Áo vải cơm rau.

- Bớt mồm bớt miệng.

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn / Xấu người đẹp nết còn con đẹp người.

- Sống đơn giản sống lâu trăm tuổi.

- Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí.

- Có đi có lại, mới toại lòng nhau.

Chúc bạn học tốt

*

Mình không lấy nhiều câu vì bạn khác lấy nhìu ùi


Đúng 0
Bình luận (5)

Ăn chắc mặc bền

Buôn tàu bán bè chẳng bằng ăn dè hà tiện

Kiếm một ăn mười

Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí

Làm khi lành đẻ dành khi đau

Thì giờ là vàng bạc

Ăn phải dành, có phải kiệm

Chồng áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người

Chúc bn hok giỏi, ủng hộ mk nha!!!!!!!!!!!


Đúng 0
Bình luận (4)

-Tích tiểu thành đại.

Xem thêm: Tuổi Giáp Tuất Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2021, Xem Tuổi Giáp Tuất Khai Trương Ngày Nào Tốt

-Tốt danh hơn lành áo.-Giấy rách giữ lấy bề-Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí-Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.-Bác kêu con đến bên bànBác ngồi Bác viết, Nhà Sàn đơn sơ. -Giường lãnh tụ là hai hàng đá ghépManh áo chàm, Bác mặc quá đơn sơ.


Đúng 0

Bình luận (2)

Ca dao , tục ngữ về tính giản dị - Tích tiểu thành đại - Năng nhặt chặt bị - Ăn phải dành, có phải kiệm - Ăn chắc mặc bền - Buôn tàu bán bè chẳng bằng ăn dè hà tiện - Đi đâu mà chẳng ăn dè Đến khi ăn hết lại ghè chẳng ra. - Kiếm một ăn muời - Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí - Làm khi lành để dành khi đau - Thì giờ là vàng bạc - Tiết kiệm sẵn có đồng tiền Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai - Ở đây một hạt cơm rơi Ngòai kia bao hạt mồ hôi thấm đồng Ca dao , tục ngữ về tính trung thực -Yêu nên tốt, ghét nên xấu Cuả người bồ tát, của mình lạt buộc -Tốt danh hơn lành áo Giấy rách giữ lấy lề -Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Có đi có lại, mới toại lòng nhau. -Ở đời tham của thì thua. Của ăn thì hết, mà cái phỗng thờ vua hãy còn -Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người


Đúng 0

Bình luận (0)

- Tích tiểu thành đại - Năng nhặt chặt bị - Ăn phải dành, có phải kiệm - Ăn chắc mặc bền - Buôn tàu bán bè chẳng bằng ăn dè hà tiện - Đi đâu mà chẳng ăn dè Đến khi ăn hết lại ghè chẳng ra. - Kiếm một ăn muời - Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí - Làm khi lành để dành khi đau - Thì giờ là vàng bạc - Tiết kiệm sẵn có đồng tiền Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai - Ở đây một hạt cơm rơi Ngòai kia bao hạt mồ hôi thấm đồng Ca dao , tục ngữ về tính trung thực -Yêu nên tốt, ghét nên xấu Cuả người bồ tát, của mình lạt buộc -Tốt danh hơn lành áo Giấy rách giữ lấy lề -Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Có đi có lại, mới toại lòng nhau. -Ở đời tham của thì thua. Của ăn thì hết, mà cái phỗng thờ vua hãy còn -Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người