Khái niệm sự điện li là gì? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Các dạng bài tập về sự điện li? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của nhé!


Sự điện li là gì?

Thí nghiệm

Kiểm tra tính dẫn điện của một số hóa chất là NaCl khan, NaOH khan, dung dịch sacarozơ, ancol etylic, nước cất và dung dịch natri clorua.

Bạn đang xem: Những chất ko điện li

Hiện tượng: Dd NaCl, HCl, NaOH, làm đèn sáng. Dd saccarozơ, rượu etylic không làm đèn phát sángGiải thích: Cho dụng cụ thử tính dẫn điện vào lần lượt các cốc đựng các chất khác nhau. Bóng đèn phát sáng chứng tỏ chất đựng trong cốc đó có tính dẫn điện.​Kết luận: Dung dịch Axit, bazơ và muối đều dẫn điện.


*

Định nghĩa

Chất dẫn điện: là các axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy.Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất,Sự điện li là gì? Đây là quá trình phân ly các chất trong nước ra ionChất điện li: là những chất tan trong nước phân li thành cac ion=> Như vậy axit, bazơ, muối là các chất điện li.

Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối trong nước

Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra các ion làm cho dung dịch của chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất trong H2O ra ion là sự điện li.Những chất tan trong nước (H2O) phân li thành các ion gọi là chất điện li.Sự điện li được biểu diễn bằng pt điện li: (NaCl rightarrow Na^+ + Cl^-)(HCl rightarrow H^+ + Cl^-)(NaOH rightarrow Na^+ + OH^-)

Phân loại các chất điện li

Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là gì? Đây là các chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn ra ionCác chất điện li mạnhAxit mạnh ((HCl, H_2SO_4,HNO_3,))Bazơ mạnh ((NaOH, KOH, Ba(OH)_2,))Hầu hết các muốiPhương trình điện li:Với axit: (HCl rightarrow H^+ + Cl^-)Với bazơ (NaOH rightarrow Na^+ + OH^-)Với muối (Na_2SO_4 rightarrow Na^+ + SO_4^2-)

Chất điện li yếu

Chất điện li yếu là gì? Đây là chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.Chất điện li yếu:Axit yếu ((H_2S, CH_3COOH, HF,))Bazơ yếu ((Mg(OH)_2,))Muối (HgCl_2, Hg(CN)_2,)Phương trình chất điện li:(CH_3COOH rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+)Ví dụ trong dung dịch (CH_3COOH) cứ 100 phân tử hòa tan thì có 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn lại không phân li.

Xem thêm: Deredere Là Gì ? Có Nghĩa Là Gì Trong Anime Có Nghĩa Là Gì Trong Anime

Chất không điện li

Là các chất như (C_6H_12O_6, C_12H_22O_11, C_6H_6, C_2H_5OH,)Lưu ý: Các chất (AgCl, BaSO_4, Fe(OH)_2,) thường được được coi là không tan trong nước. Tuy nhiên thực tế vẫn có sự hòa tan một lượng chất rất nhỏ, phần bị hòa tan có thể phân li nên chúng vẫn được xếp vào chất điện li.

Các dạng bài tập liên quan đến sự điện li

Ví dụ 1: Xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li của các chất sau: (HNO_3,Mg(OH)_2, Ba(OH)_2, HCl, H_2SO_4, H_2S)

Cách giải

Các chất điện li mạnh là: (HNO_3, Ba(OH)_2, HCl, H_2SO_4)

Phương trình điện li:

(HNO_3 rightarrow H^+ + NO_3^-)


(Ba(OH)_2 rightarrow Ba^2+ + 2OH^-)

(HCl rightarrow H^+ + Cl^-)

(H_2SO_4 rightarrow 2H^+ + SO_4^2-)

Chất điện li yếu là (Mg(OH)_2, H_2S)

Phương trình điện li:

(Mg(OH)_2) là bazơ ở dạng kết tủa phân li yếu

(Mg(OH)_2 rightleftharpoons Mg^2+ + 2OH^-)

(H_2S) là axit yếu nên phân li cũng yếu theo 2 nấc như sau:


(H_2S rightleftharpoons H^+ + HS^-)

(HS^- rightleftharpoons H^+ + S^2-)

Ví dụ 2: Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau:

Dung dịch (NaOH, 0,1M)Dung dịch (BaOH_2, 0,1M)

Cách giải

Phương trình điện li:

(NaOH rightarrow Na^+ + OH^-)

Theo phương trình ta có:

Nồng độ ion của (Na^+ = OH^- = C_M, NaOH = 0,1 , (mol))


2. Phương trình điện li:

(Ba(OH)_2 rightarrow Ba^2+ + 2OH^-)

Theo phương trình ta có:

Nồng độ ion của (Ba^2+ = frac12 OH^- = C_MBa(OH)_2 = 0,1 , (mol))

Vậy nồng độ ion của (Ba^2+ = 0,1M;, OH^- = 0,2M)

Bài viết trên đây của đã cung cấp những thông tin về khái niệm sự điện li là gì, thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu cũng như các dạng bài tập về sự điện li. Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn luôn học tốt!