Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là hai số tùy ý).

Bạn đang xem: Những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính ^3 (với a, b là hai số tùy ý).

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem lời giải


Bài 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem lời giải


Bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương

Xem lời giải


Bài 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải


Bài 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đức tính đáng quý.

Xem thêm:
Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Mặt Phẳng Trong Oxyz, Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến Mặt Phẳng Trong Oxyz

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.