Dưới đây là Kịch bản chương trình nội dung họp phụ huynh đầu năm 2020 – 2021 gồm 4 mẫu cho trường Tiểu học, THCS và THPT, giúp thầy cô giáo dễ dàng xây dựng chương trình buổi họp phụ huynh đầu năm học thật chu đáo.

Bạn đang xem: Nội dung họp phụ huynh đầu năm


Muốn có buổi họp phụ huynh diễn ra theo đúng tiến trình mong muốn, giáo viên phải lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung, gửi giấy mời họp phụ huynh đến các bậc phụ huynh. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 4 mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm học 2020 – 2021 trong bài viết dưới đây:

Kịch bản họp phụ huynh đầu năm trường Mầm non gồm 3 mẫu, giúp thầy cô dễ dàng xây dựng chương trình họp phụ huynh thật chu đáo, với đầy đủ nội dung. Để buổi họp phụ huynh thành công tốt đẹp, thầy cô nên gửi giấy mời họp để phụ huynh còn sắp xếp công việc cho hợp lý.

Kịch bản Nội dung họp phụ huynh đầu năm Tiểu học

I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

1) Kiểm diện, tuyên bó lý do, giới thiệu đại biểu

2) Cử thư ký cuộc họp

3) Thông qua nội dung cuộc họp

– Báo cáo tóm tắt kết quả năm học 20….- 20…. (của trường,của lớp)

– Nhận xét về năng lực, nhận thức và ý thức học tập, rèn luyện của từng HS.

– Triển khai nhiệm vụ năm học 20….- 20….; bàn bạc thống nhất phương pháp kết hợp giữa gia đình và nhà trường giáo dục học sinh.

– Thống nhất các khoản mua sắm, đóng góp và xã hội hóa giáo dục năm học 20….- 20…..

II. NỘI DUNG HỌP

1) Kết quả năm học ……….-20…. Của nhà trường

1.1. Về chất lượng giáo dục HS.

– Về phẩm chất của HS: ……./……. Em = 100 % được đánh giá tốt.

– Về kiến thức: …/……. Em = 99,8% được đánh giá đạt yêu cầu trở lên

– Về năng lực: ……./……. = 100 % được đánh giá đạt yêu cầu trở lên

– Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học: 75/75 em, đạt 100%.

– Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: đạt 99,8%.

– Học sinh được khen thưởng: … em chiếm 49,4%

– Học sinh lên lớp thẳng:…/……., đạt 99,8%

1.2. Về học sinh giỏi các cấp qua các đợt giao lưu.

+ Học sinh giỏi cấp Tỉnh: ….em, trong đó:

– ….. Em giải Xuất sắc Trạng Nhí Tiếng Anh.

– …..em HS đạt giải hội thi Em yêu Tiếng Việt cấp Tỉnh (01 em giải Ba, 04 em giải Khuyến khích).

-….. Em HS đạt giải hội thi Giải Toán trên mạng cấp Tỉnh (01 em giải Ba, 01 em giải Khuyến khích).

– 03 em HS đạt giải hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh (01 giải Nhì, 02 giải Ba).

– 01 em HS đạt giải KK hội thi Phụ trách sao giỏi cấp Tỉnh.

+ Học sinh giỏi cấp Huyện:….. Em, trong đó:

– HS giỏi Trạng Nhí Tiếng Anh: 07 em (01 em giải Xuất sắc, 03 em giải Nhất, 03 em giải Nhì).

– 08 em HS đạt giải hội thi Em yêu Tiếng Việt (01 em giải Nhì, 04 em giải Ba, 03 em giải Khuyến khích).

– 09 em HS đạt giải hội thi Giải Toán trên mạng (02 em giải Nhất, 03 em giải Ba, 04 em giải Khuyến khích).

– 10 em HS đạt giải hội thi Tiếng Anh trên mạng (03 em giải Ba, 07 em giải Khuyến khích).

– 27 em HS đạt giải hội thi Viết chữ đẹp (03 em giải Nhất, 06 em giải Nhì, 12 em giải Ba, 06 em đạt giải KK).

– Aerôbic cấp Huyện: 10 em đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì cấp Huyện ở 02 nội dung bài 08 người tự chọn và bài 8 người quy định.

– 02 em HS đạt giải KK bóng đá cấp Huyện.

– Học sinh được khen thưởng: 218 em.

1.3. Về Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện.

– 05 giáo viên đạt GV dạy giỏi và GV chủ nhiệm giỏi cấp Huyện, trong đó có 01 đồng chí đạt giải Nhất, 01 đồng chí đạt giải Ba cấp Huyện.

– 05 đồng chí có Sáng kiến được công nhận cấp Huyện, trong đó có 03 đồng chí có sáng kiến được công nhận cấp ngành (tỉnh).

Nhà trường có 3 sản phẩm đồ dùng tự làm dự thi cấp Huyện, cả 3 đồ dùng đều đạt giải cao, trong đó có 02 đồ dùng đạt giải A và 01 đồ dùng đạt giải B cấp Huyện.

Trường được SGD & ĐT công nhận Đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3. Thư viện nhà trường đạt Thư viện Xuất sắc.

1.4. Danh hiệu thi đua

– Trường đạt danh hiệu: TTLĐXS, Được UBND tỉnh………. Tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của huyện ……….- Có 1 Đ/C (HP Nguyễn Thị Bích Ngọc) Được CT UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 CB, GV đạt DH CSTĐ cấp huyện.

2) Kết quả năm học ……….-20…. Của lớp….

3) Nhận xét từng HS về nhận thức, năng lực, sở trường, ý thức…

4) Nhiệm vụ năm học 20….- 20….

a) nhiệm vụ chung

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết số 88/2014/QH3 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tăng cường nề nếp kỉ cương, chất lượng và hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; triển khai dạy Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục.

Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

b) Nhiệm vụ cụ thể

* Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” , xây dựng nhà trường, quản lý lớp học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN.

* Giữ vững quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng phổ cập GDTH

Tăng cường tuyên truyền với các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và phụ huynh học sinh về hiệu quả của việc đạt phổ cập GDTH mức độ 3.

* Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT

Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông đối với học sinh lớp 3,4,5.

Tổ chức dạy học tiếng Anh lớp 3, 4, 5 với thời lượng 2 tiết/ tuần; dạy chương trình tiếng Anh lớp 1, 2 theo đề án Victoria.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. Tổ chức linh hoạt các hoạt động dạy học và giáo dục: dạy học, giáo dục trải nghiệm; tổ chức các cuộc giao lưu trong lớp, khối lớp và liên khối giữa các trường tiểu học; Thành lập các câu lạc bộ môn học: Yêu thích tiếng anh, võ, cầu lông, thể dục erobic, cờ vua, bóng đá mi ni, nhạc cụ dân tộc, đàn oóc gan, múa, khiêu vũ, vẽ, trang trí, nhóm hoạt động xã hội với các hoạt động tìm hiểu về tự nhiên, lịch sử, địa lí văn hoá truyền thống quê hương.

Tăng cường tuyên truyền vận động PHHS, thực hiện xã hội hóa để tổ chức bán trú cho học sinh.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh

Chỉ đạo thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển các nhóm năng lực cho HS.

* Tăng cường đổi mới công tác quản lí:

Đặc biệt quan tâm thực hiện công tác XHH và phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh

* Xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng trường học.

Trường TH Hồng Phong đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tuy vậy về CSVC còn một số vấn đề bất cập như: CSVC xuống cấp, còn thiếu một số phòng học bộ môn (Phòng học Tiếng Anh, Phòng GDNT,…), Thiết bị dạy học còn thiếu… nên trong năm học này nhà trường sẽ tăng cường xin cấp trên, kêu gọi các nhà tài trợ và thực hiện XHHGD để đầu tư trăng cường CSVC đáp ứng yêu cầu các hoạt động GD toàn diện.

* Một số hoạt động khác

Tổ chức tốt các hội thi, giao lưu cấp trường, huyện và tham gia cấp tỉnh:

Tổ chức và tham gia Hội thi GVG trường, huyện, tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng HSG để tham gia các cuộc thi HSG trường, huyện, tỉnh đạt kết quả cao đồng thời góp phần bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

5) Đặc điểm chương trình, phương pháp dạy học và giáo dục của khối, lớp mình….. Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh tiểu học…

6) Phương pháp phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường để goái dục HS

– PHHS phải giữ mối liên hệ thường xuyên với GVCN, Nhà trường để có giải pháp giáo dục HS đạt hiệu quả.

+ Hướng dần PHHS sử dụng SLL…

+ Liên hệ bằng nhiều hình thức: gặp trực tiếp, thông qua các phương tiện liên lạc, qua chi hội cha mẹ HS của lớp, thông qua Hội CMHS của trường….

– PHHS phải gương mẫu trong sinh hoạt, trong cuộc sống từng HS…

– Ở nhà GD các em bằng phương pháp động viên, khuyến khích, tôn trọng con em mình…

– Không đánh đập, chửi mắng, trách phạt các em.

– Tôn trọng thầy cô giáo bằng lời nói và việc làm để GD các em kính thầy, yêu bạn.

– PHHS có trách nhiệm lo toan, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập.

– Kết hợp với GV duy trì các hoạt động học tập, rèn luyện, giúp đỡ ông bà, cha mẹ ở nhà của các em.

– Đén trường liên hệ, trao đổi với GV, gặp gỡ GV phải ngoài giờ học của các em để không ảnh hưởng đến việc học tập của HS.

– PHHS không đi xe trong sân trường, đến trường liên hệ cần báo ông bảo vệ.

……

7) Các khoản PHHS và HS phải mua sắm, Đóng góp và các khoản ủng hộ XHHGD năm học 20….- 20….

a) Mua sắm

1) BHYT: tất cả HS (trừ HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan công an, thân nhân quân đội và một số đối tượng khác)

Đối với HS lớp 1:

Đối với HS từ lớp 2 trở lên

Thực hiện thu phí 12 tháng (từ 01/01/ 20….-31/12/ 20….)

Mức thu:

….……….đồng x số tháng

2) BHTT…………..đ/HS/năm

3) SGK, vở viết, ĐDHT, quần áo đồng phục, mũ, ghế ngồi của lớp 1: PHHS cùng GVCN tổ chức mua cho HS

4) Tiền hỗ trợ SD điện và SC điện: ….…… đ/HS/năm học

5) Tiền giấy VS, thuê ông BV dọn nhà VS HS, GV, quét sân trường, dọn VS lớp học: ….…… đ/HS/năm học

6) Tiền giấy thi, KT: ….……đ/HS/năm học

7) Tiền nước uống: ….……đ/HS/năm

8) Tiền học kỹ năng sống:….……đ/HS/tháng

9)Tiền học tiếng Anh, tin học:….……0đ/HS/tháng

10) Tiền Sổ khám sức khỏe lớp 1: ….……đ/ 1 sổ

Tiền khám sức khỏe: ….……/1HS/năm

b) Các khoản đóng góp

1) Quỹ hội cha mẹ HS:….…… đ/PHHS/năm

2) Tiền gửi xe: ….…… đ/xe/ tháng (80 000đ/xe/năm)

4)Tiền quỹ lớp: ….…… đ/HS/năm

5) Tiền quỹ Đội:….…… đ/HS/năm

6. Tiền quỹ CTĐ:….……đ/HS/năm

c) Các khoản XHH

Đề nghị CMHS ủng hộ để tu sử CSVC mỗi PHHS ủng hộ khoảng ….…… đồng trở lên

Kịch bản Nội dung họp phụ huynh đầu năm THCS

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM Năm học ….. – ….. – Lớp …..

– Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…

– Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

– Địa điểm: Trường …………………………………………………………

Nội dung:

I. Phần một: Họp chung toàn trường

– Hiệu trưởng báo cáo thông qua kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua và kế hoạch năm học này.

– Hiệu phó hướng dẫn công tác BHYT và Bảo việt.

– Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước và kế hoạch năm học này.

– Thảo luận toàn trường.

II. Phần hai: Họp theo lớp

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày …/…/20… được sự đồng ý của BGH trường ………………………………lớp ………. Tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20… – 20… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

3. Bầu thư ký……………………………………………………………………..

4. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học 20… – 20…

Tổng số học sinh: … Nữ: … Con hộ nghèo: …; Cận nghèo: …; Mồ côi cha hoặc mẹ: …

a) Thuận lợi:

Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện. Trình độ HS khá đồng đều. Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ. Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

Là lớp đầu cấp nên học sinh còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường của học sinh THCS, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế. Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp. Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu. Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập. Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có …em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

5. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

Chỉ tiêu:

Lớp: Tiên tiến Học lực: HSG: 02 em; HSTT: 8 – 10 em, còn lại là TB không có học sinh yếu về học lực. Hạnh kiểm: Tốt: 15 em; Khá: 13 em; TB: 02 em

Một số biện pháp:

Đối với GV và HS:

Thường xuyên theo dõi, bám sát học sinh lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần trong học tập chính khoá và kể cả học thêm. Động viên HS cố gắng học tập để đạt kết quả cao, nhất là đối với các em có năng lực. Đối với HS cá biệt, lười học thì phối hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra bài vở; nghiêm cấm việc HS bỏ học, bỏ giờ, ngồi học không ghi bài, thiếu bài kiểm tra,… Đối với các em vi phạm nội quy thường xuyên thì gặp riêng HS và phụ huynh để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để HS không tái phạm. Phối hợp với BGH, các tổ chức trong nhà trường, các giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp và phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS. Thực hiện phân nhóm, tổ thi đua ngay trong lớp. Động viên, kèm cặp theo phong trào Đôi bạn cùng tiến trong học sinh. Tuyên dương kịp thời sự tiến bộ của hs để khích lệ.

Về phía phụ huynh:

Đôn đốc, kiểm tra việc học hành của con ở nhà. Nhắc các em chuẩn bị bài, sách vở, đô dùng học tập trước khi tới lớp. Tạo điều kiện thuận lợi cho con như mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, một số sách tham khảo, nâng cao,… Mỗi GĐ cần có góc học tập riêng cho con cái. Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp trong giáo dục.

6. Thông qua các khoản thu đầu năm:

Ý kiến của phụ huynh: (Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm).

7. Bầu chi hội trưởng hội phụ huynh:

………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Kết thúc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổỉ họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp đầu năm. Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ – hạnh phúc – thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

GVCN

Kịch bản Nội dung họp phụ huynh đầu năm THPT

KỊCH BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP ………………..NĂM HỌC ………………………

· Thời gian: ……h… ngày … tháng … năm 20…….

· Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

· Địa điểm: Trường ……………………………………………………………………………………

· Nội dung:………………………………………………………………………………………………..

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày …/…/20… được sự đồng ý của BGH trường, lớp ………. Tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20… – 20… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

3. Nhận xét về đặc điểm tình hình lớp

+ Sĩ số: …. H/s trong đó …. Nam … Nữ

+ Sĩ số lớp năm 20…- 20…. Tăng … học sinh

a) Thuận lợi:

– Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.

– Trình độ HS khá đồng đều.

– Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.

– Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

– Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

– Là lớp đầu cấp nên học sinh còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường của học sinh …………, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế.

– Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

– Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

– Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.

– Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có … em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Xem thêm: Khi Có Sóng Dừng Trên Một Sợi Dây Đàn Hồi Khoảng Cách Giữa Hai Nút Sóng Liên Tiếp Bằng

4. Phương hướng nhiệm vụ năm học………………….

Giáo viên chủ nhiệm đưa ra một số phương hướng nhiệm vụ của lớp về tình hình học tập, lao động …….sau đó đưa ra chỉ tiêu cụ thê:

– Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học …………………