Giải bài 6: Ôn tập chương II - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 143. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc và làm theo để hình dung về hệ thống kiến thức đã học

Câu 1: Trang 143 toán VNEN 8 tập 1

Em hãy nhớ lại các kiến thức đã học trong chương này và trả lời các câu hỏi sau đây:

(1) Người ta chọn đơn vị đo diện tích như thế nào?

(2) Diện tích đa giác là gì?

(3) Cho biết công thức tính diện tích hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 toán 8 hình học

(4) Cho biết công thức tính diện tích hình vuông.

(5) Cho biết công thức tính diện tích tam giác.

(6) Cho biết công thức tính diện tích hình thang, hình thang vuông.

(7) Cho biết công thức tính diện tích hình bình hành.

(8) Cho biết công thức tính diện tích hình thoi.

(9) Hãy viết công thức tính diện tích của mỗi hình trong khung sau, theo kích thước đã cho với mỗi hình:

*


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 144 toán VNEN 8 tập 1

Em hãy nhớ lại những kiến thức đã học ở chương này và điền vào các chỗ trống sau đây để được phát biểu đúng.

(1) Người ta chọn …………… làm đơn vị đo diện tích.

(2) Số đo của phần mặt phẳng …………… được gọi là diện tích đa giác đó.

(3) Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó …………… của những đa giác đó.

(4) Hai hình …………… thì có diện tích bằng nhau.

(5) Việc tính diện tích của một đa giác bất kì thường được quy về …………… tam giác.

(6) 1m$^2$ = …………… cm$^2$;

1km$^2$ = …………… m$^2$;

1ha = …………… a; 1ha = …………… km$^2$;

1 sào = …………… m$^2$;

1 mẫu = …………… sào.


=> Xem hướng dẫn giải

2. Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài tập sau:

Câu 1: Trang 145 toán VNEN 8 tập 1

Cho hình thang MNPQ (MN // PQ). X là điểm thuộc MN, Y là điểm thuộc PQ. Chứng minh rằng diện tích hình thang MNPQ bằng tổng diện tích hai tam giác XPQ và YMN.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 145 toán VNEN 8 tập 1

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 24cm. Điểm E trên cạnh CD sao cho tam giác ADE có diện tích bằng một phần ba diện tích hình vuông đã cho. Tính độ dài đoạn EC.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 145 toán VNEN 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD có diện tích S. Gọi M, N tương ứng là trung điểm của AB và BC. Tính theo S diện tích tứ giác DMBN.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 145 toán VNEN 8 tập 1

Cho hình thang ABCD có BC // AD và AB = BC = CD = a, AD = 2a. Gọi E là trung điểm của AD.

a) Tính theo a diện tích hình thang ABCD;

b) Tính theo a diện tích tứ giác ABCE;

c) Tính theo a diện tích tam giác ACD.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 145 toán VNEN 8 tập 1

a) Cho tứ giác ABCD. Vẽ một tam giác có diện tích bằng diện tích tứ giác ABCD.

b) Cho hình chữ nhật MNPQ. Vẽ một tam giác có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật MNPQ.


=> Xem hướng dẫn giải

D.E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Một phòng học xây trên nền đất hình chữ nhật với các kích thước 7,56m và 14,55m. Chiều cao các bức tường là 3,8m. Có hai cửa chính, mỗi cửa có dạng hình chữ nhật với các kích thước 1,48m và 2,8m. Có 5 cửa sổ, mỗi cửa có dạng hình chữ nhật với các kích thước 1,2m và 1,8m.

a) Tính diện tích phần tường cần xây của phòng học này.

Xem thêm: Dựa Vào Các Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Vai Trò

b) Bảng sau cho biết định mức xây dựng:

*

Dựa vào số liệu trong bảng trên hãy cho biết: Nếu xây tường gạch chỉ dày 11cm cần khoảng bao nhiêu viên gạch để xây đủ các bức tường của phòng học này?


=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm google:


Giải bài 6: Ôn tập chương II, Ôn tập chương II trang 143 vnen toán 8, bài 6 sách vnen toán 8 tập 1, giải sách vnen toán 8 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 8


Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Toán 8 tập 1
Toán 8 tập 2
Giải sgk hoá học 8
Giải sgk vật lí 8
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk tiếng Anh 8
Giải sgk lịch sử 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk GDCD 8

Trắc nghiệm lớp 8


Trắc nghiệm vật lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm lịch sử 8
Trắc nghiệm sinh học 8
Trắc nghiệm tiếng Anh 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm GDCD 8

Giải VNEN lớp 8


VNEN ngữ văn 8 tập 1
VNEN ngữ văn 8 tập 2
VNEN văn 8 tập 1 giản lược
VNEN văn 8 tập 2 giản lược
Toán VNEN 8 tập 1
Toán VNEN 8 tập 2
Tiếng anh 8 - mới
VNEN GDCD 8
VNEN công nghệ 8
Khoa học tự nhiên 8
Khoa học xã hội 8

Tài liệu tham khảo lớp 8


Văn mẫu lớp 8
Tập bản đồ địa lí 8

Bình luận


Phần đại số

Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức


Chương II. Phân thức đại số


Phần hình học

Chương I. Tứ giác


Chương 2. Diện tích


*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com