Quảng thời gian nghỉ ở nhà luôn khiến các con dễ quên đi kiến thức nếu không được rèn luyện thường xuyên. Vì vậy, việc tìm kiếm những bộ đề phù hợp để cho các con luyện tập là rất quan trọng. Sau đây fundacionfernandovillalon.com xin giới thiệu 10 bộ đề toán tốt nhất để rèn luyện cho các bạn lớp 1 đang chuẩn bị lên lớp 2.

Bạn đang xem: Ôn tập hè lớp 1 lên 2


ĐỀ ÔN HÈ SỐ 1

Bài 1: Tính nhẩm:

3 + 7 + 12 = ……87 – 80 + 10 = ……55 – 45 + 5 = ……
4 + 13 + 20 = ……30 + 30 + 33 = ……79 – 29 – 40 = ……

Bài 2: a) Khoanh vào số bé nhất: 60 ; 75 ; 8 ; 32 ; 58 ; 7 ; 10 b) Khoanh vào số lớn nhất: 10 ; 24 ; 99 ; 9 ; 11 ; 90 ; 78

Bài 3: Hà làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

Bài 4: Điền số vào dấu …?

25 – …… = 20

…… + 13 = 15

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

6 + 22

………

………

………

87 – 84

………

………

………

14 + 14

………

………

………

55 – 35

………

………

………

10 – 8

………

………

………

Bài 2: Viết các số 84, 15, 6 , 12, 48, 80, 55 theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: …………………………………………… b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………

Bài 3: Lớp em có 38 bạn, trong đó có 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam? Bài giải: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Bài 4: Viết các số từ 57 đến 61: ………………………………………………………………………..

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 3

Bài 1: Tính nhẩm:

99 – 90 + 1 = ……70 – 60 – 5 = …..60 + 5 – 4 = ……
77 – 70 + 3 = ……30 + 30 + 30 = …..2 + 8 + 13 = ……

Bài 2: Điền dấu >, 8 + 20 …… 15 + 13 67 – 60 …… 13 – 2 66 – 55 …… 10 + 2 24 – 14 …… 28 – 18

Bài 3: Hoa có 5 quyển vở, Hoa được mẹ cho 1 chục quyển nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở? Bài giải: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

Bài 4: Cho hình vẽ:

– Có …… điểm. – Có …… hình vuông. – Có …… hình tam giác.
*
*
*

Bài 4: Viết các số tròn chục bé hơn 55: ……………………………………………………………………….

Bài 5: – Số liền trước của 40 là …..

– Số liền sau của 55 là …..

– Số liền trước của 100 là …..

– Số liền sau của 79 là …..

ĐỀ ÔN HÈ SỐ 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

35 + 53

………

………

………

97 – 25

………

………

………

8 + 61

………

………

………

77 – 33

………

………

………

86 – 6

………

………

………

Bài 2: Tính: 97 – 50 + 32 = …….

75 – 55 + 46 = …….

7 + 32 – 9 = …….

77 – 66 + 34 = …….

Xem thêm: Công Thức Tính Đường Cao Trong Tam Giác Vuông Cân ? Công Thức Tính Đường Cao Trong Tam Giác

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 45 + …….. = 49

85 – …….. = 5

…….. + 10 = 15

70 – …….. = 30

Bài 4: Một sợi dây dài 58 cm, đã cắt đi 32 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng- ti- mét? Bài giải: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..