Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch h2so4 hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được ...

Bạn đang xem: Oxit sắt từ axit sunfuric


Tác giả: hoctap.dvtienich.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 51556 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được .... Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

Xem Ngay


Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 90965 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi Nhận biết Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai A. Cho NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa để lâu ngoài không khí kết tủa có khối lượng tăng lên B. Dung dịch X tác dụng được với AgNO3 C. Dung dịch X làm nhạt màu thuốc tím D. Dung dịch X không thể hòa tan Cu Đáp án đúng: D...

Xem Ngay


3. Hòa tan sắt từ oxit vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được ...


Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 89592 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: ID 412929. Hòa tan sắt từ oxit vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai: A. Dung dịch X làm màu thuốc tím B. Dung dịch X không thể hòa tan Cu C. Dung dịch X tác dụng được kiềm D. Dung dịch X tác dụng được với AgNO3

Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 412929. Hòa tan sắt từ oxit vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Tìm phát biểu sai: A. Dung dịch X làm màu thuốc tím B. Dung dịch X không thể hòa tan Cu C. Dung dịch X tác dụng được kiềm D. Dung dịch X tác dụng được với AgNO3...

Xem Ngay


*

4. Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được ...


Tác giả: cungthi.online

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 63939 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Phát biểu nào sai? A Dung dịch X làm mất màu thuốc tím. B Dung dịch X không thể hoà tan Cu. C Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu trong không khí khối lượng kết tủa sẽ tăng. D Dung dịch X tác dụng được với dung dịch AgNO3. Giải thích:Dung dịch X không thể hoà tan Cu. Các phương trình phản ứng: 10FeSO4+ 2KmnO4 +8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8H2O FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓+ Na2SO4 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 + 2 AgNO3 → Fe(NO3)2 + FeSO4+2Ag

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được dung dịch X. Phát biểu nào sai? A. Dung dịch X làm mất màu thuốc tím. B. Dung dịch X không thể hoà tan Cu. C. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu trong không khí khối lượng kết tủa sẽ tăng. D. Dung dịch X tác dụng được với dung dịch AgNO 3. Đáp án và lời giải...

Xem Ngay


5. Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được ...


Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 43619 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được .... Đang cập nhật...

Xem Ngay


*

6. Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được ...


Tác giả: zix.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 3703 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X. Phát biểu nào sau đây không đúng?Dung dịch X tác dụng được với dung dịch AgNO3.Cho NaOH dư vào dung dịch X, kết tủa thu được để lâu trong không khí thì khối lượng kết tủa tăng.Dung dịch X không thể hoà tan Cu.Dung dịch X...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư, thu được dung dịch X. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Dung dịch X tác dụng được với dung dịch AgNO 3 . B. Cho NaOH dư vào dung dịch X, kết tủa thu được để lâu trong không khí thì khối lượng kết tủa tăng. C. Dung dịch X không thể hoà tan Cu....

Xem Ngay


*

7. Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được ...


Tác giả: www.ketqualagi.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 46803 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Kinh Nghiệm về Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được dung dịch X tím phát biểu sai 2022 Quý khách đang tìm kiếm từ khóa...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 10.03.2022 · Nội dung chính . Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Phát biểu nào sai? Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng – hóa học 12 có lời giải – 20 phút – Đề số 11; A. Dung dịch X làm mất đi màu thuốc tím...

Xem Ngay


*

8. Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu ...


Tác giả: loga.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 45553 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít SO2 (đkc ), phần dung dịch chứa 120g một muối. Xác định công thức oxit kim loại?

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít SO2 (đkc ), phần dung dịch chứa 120g một muối. Xác định công thức oxit kim loại? Loga Hóa Học lớp 10 0 lượt thích 8256 xem 1 trả lời Thích Trả lời Chia sẻ ctvloga169 Gọi công thức oxit sắt : FexOy 2 FexOy + ( 6x - 2y ) H2SO4 => xFe2 ( SO4 ) 3 + ( 3x - 2y )...

Xem Ngay


9. Hòa tan hoàn toàn m gam oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc ...


Tác giả: hoctap.dvtienich.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 53021 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Hòa tan hoàn toàn m gam oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc .... Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 18.02.2019 · Hòa tan hoàn toàn m gam oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, thu được 4,48 lít SO2 <đã giải> namdzdz5112001 gửi 18.02.2019 Hòa tan hoàn toàn m gam oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, thu được 4,48 lít SO2 và 240 gam muối khan. Công thức của oxit là: A. Fe3O4. B. Fe2O3 C. FeO. D. FeO hoặc Fe3O4 Neo Pentan chọn trả lời 18.02.2019 Bình luận...

Xem Ngay


*

10. Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu ...


Tác giả: hoctracnghiem.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 73526 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi: Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc tím và có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là: A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO2. D. FeO. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 02.04.2021 · Câu hỏi: Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc tím và có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là: A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO2. D. FeO. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả…...

Xem Ngay


11. Hòa tan oxit sắt từ vào dung dịch H2 SO4 loãng dư thu được ...


Tác giả: webinduced.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 19678 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: 10.03.2022 · Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Phát biểu nào sai? Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí NO (thành phầm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn hoàn toàn có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:...

Xem Ngay


12. : oxit sắt + H2SO4 đặc, nóng! KHÓ | Cộng đồng Học ...


Tác giả: diendan.hocmai.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 76722 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Hòa tan hoàn toàn một oxit sắt Fe_xO_y bằng H_2SO_4 đặc nóng, ta thu được 2,24 lít SO_2 (đktc). Phần dung dịch chứa 120g một loại muối sắt duy nhất.1) Xác định công thức oxit sắt2) Trộn 10,8g bột nhâm với 34,8g bột Fe_xO_y ở trên rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 30.09.2014 · Hòa tan hoàn toàn một oxit sắt Fe_xO_y bằng H_2SO_4 đặc nóng, ta thu được 2,24 lít SO_2 (đktc). Phần dung dịch chứa 120g một loại muối sắt duy nhất. 1) Xác định công thức oxit sắt 2) Trộn 10,8g bột nhâm với 34,8g bột Fe_xO_y ở trên rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm....

Xem Ngay


*

13. Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được...


Tác giả: exam24h.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 59907 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít SO2 (đkc ), phần dung dịch chứa 120g một muối. Xác...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít SO2 (đkc ), phần dung dịch chứa 120g một muối. Xác định công thức oxit kim loại? Support Exam24h Gửi 2 năm trước Hóa lớp 10 1 Câu trả lời Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu 0 Gọi công thức oxit sắt : FexOy 2 FexOy + ( 6x - 2y ) H2SO4 => xFe2 ( SO4 ) 3 + ( 3x - 2y )...

Xem Ngay


*

14. Bài toán sắt tác dụng với H2SO4 (axit sunfuric) đặc nóng ...


Tác giả: vietjack.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 46854 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài toán sắt tác dụng với H2SO4 (axit sunfuric) đặc nóng hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 - Chuyên đề tổng hợp Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án được biên soạn theo các dạng bài chuyên đề Hóa 12 giúp bạn học tốt môn Hóa lớp 12.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Hòa tan hết a gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt trong b gam dung dịch H 2 SO 4 9,8% (lượng vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 51,76 gam hỗn hợp hai muối khan. Mặt khác nếu hòa tan hết a gam X bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng thì thu được duy nhất 58 gam muối Fe (III). Giá trị của b là A. 370. B. 220. C. 500. D. 420....

Xem Ngay


15. Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu ...


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 33176 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc tím và có khả năng hòa tan Cu. Công thức oxit là: A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO2. Dung dịch A phải chứa ion Fe 2+ để tác dụng với KMnO 4 và Fe 3+ để tác dụng với Cu....

Xem Ngay


16. Hòa tan một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được ...


Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 18204 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hòa tan một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Phương án nào sau đây không đúng? Y phản ứng với vừa hết 800ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là? Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc …...

Xem Ngay


17. Hoà tan hoàn toàn 1044 gam một oxit sắt bằng ...

Xem thêm: Công Thức Nguyên Tử Khối Hóa Học Và Mẹo Học Bảng Nguyên Tử Khối


Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 74417 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Hoà tan hoàn toàn 10,44 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch X và 1,624 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoà tan hoàn toàn 1044 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch X và 1624 l Câu hỏi Nhận biết Hoà tan hoàn toàn 10,44 gam một oxit sắt bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng thu được dung dịch X và 1,624 lít khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan....

Xem Ngay


*

18. Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch ...


Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 38329 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là: A. 52,2 B. 48,4 C. 54,0 D. 58,0