Phần mềm kế toán tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong một cơ sở dữ liệu  Khi ứng dụng chương trình "1C:KẾ TOÁN 8&...

Bạn đang xem: Phần mềm kế toán 1c


Khi ứng dụng chương trình "1C:KẾ TOÁN 8", có thể tiếnhành kế toán quản trị và kế toán thuế cho nhiều doanh nghiệp (pháp nhân). Côngtác kế toán cho mỗi doanh nghiệp có thể tiến hành trong cơ sở dữ liệu riêngbiệt. Bên cạnh đó, "1C:KẾ TOÁN 8" còn cho phép tiến hành kế toán chonhiều doanh nghiệp trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Điều này rất thuận lợitrong trường hợp khi hoạt động của các doanh nghiệp có liên quan chặt chẽ vớinhau, ví dụ trong cùng một tập đoàn. Khi đó có thể sử dụng chung các danh mụchàng hóa, kho bãi, khách hàng và đối tác, nhân sự…, còn các báo cáo pháp quy cóthể tạo ra riêng biệt cho từng doanh nghiệp. Nhờ tính năng này mà "1C:KẾTOÁN 8" có thể được ứng dụng trong những doanh nghiệp nhỏ và trong cảnhững tập đoàn lớn với cơ cấu tổ chức phức tạp.
*

Phần mềm Kế toán “theo chứngtừ”, điều chỉnh bằng bút toán thủ công và thực thi các giao dịch mẫu
Phương pháp chính để phản ánh các giao dịch kinh tế của doanhnghiệp là nhập dữ liệu theo các biểu mẫu của cấu hình, tương ứng với các chứngtừ gốc của kế toán. Ngoài ra, còn có thể nhập trực tiếp các bút toán. Để nhậpcác bút toán theo nhóm, có thể sử dụng các giao dịch mẫu. Đây là một công cụ tựđộng hóa đơn giản, dễ dàng và có thể được điều chỉnh nhanh chóng bởi chínhnhững người sử dụng.
Công việc kế toán hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và thành phẩmđược tiến hành theo Chuẩn mực kế toán số 2. Có hỗ trợ các phương pháp định giákhi sử dụng hàng tồn kho như sau:
Khi áp dụng cách tính giá vốn hàng bán theo phương pháp FIFO, trêncác tài khoản hàng tồn kho có tiến hành kế toán theo lô. Các phương pháp địnhgiá có thể sử dụng một cách độc lập riêng cho từng doanh nghiệp.
Ở các kho cất giữ hàng hóa có thể tiến hành kế toán theo "Sốlượng" hoặc "Số lượng – Giá trị". Trong trường hợp đầu tiên, cóthể nhìn thấy số dư theo kho chỉ theo biểu thức số lượng, còn việc đánh giá giátrị hàng hóa và nguyên vật liệu dùng cho kế toán doanh nghiệp mà không phụthuộc vào việc hàng hóa được nhận từ kho nào. Trong trường hợp thứ hai, việcđánh giá giá trị hàng hóa và nguyên vật liệu dùng cho kế toán doanh nghiệp vàkế toán thuế cho mỗi kho được tính riêng biệt. Tính năng kế toán theo nơi cấtgiữ hàng hóa có thể được ngắt bỏ nếu như không cần thiết.
Trong phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8", các số liệu khi kiểm kêđược ghi nhận lại và tự động so sánh với các số liệu kế toán. Trên cơ sở kiểmkê, sẽ tự động phát hiện ra thừa hoặc thiếu hàng tồn kho.
Tự động hóa việc nhập và bán hàng hóa và dịch vụ. Khi bán hàng thìlập ra hóa đơn thanh toán, hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT. Tất cả các giaodịch bán buôn (sỉ) được tính theo từng hợp đồng với người bán và người mua. Đốivới hàng hóa nhập khẩu, có tính đến nước xuất khẩu và mã số tờ khai hảiquan.
Đối với bán lẻ, có các tính năng dùng để phản ánh việc tiêu thụhàng hóa trong bán lẻ hoặc phản ánh việc bán hàng trên cơ sở kết quả kiểm kê.Hàng hóa trong bán lẻ có thể được tính đến theo giá mua và giá bán. Khi bán lẻchương trình hỗ trợ thanh toán bằng tín dụng ngân hàng và sử dụng thẻ thanhtoán.
Trong phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" có hỗ trợ nhiều dạng giá,ví dụ: "giá bán buôn", "bán buôn nhỏ", "bán lẻ","giá mua"… Điều này giúp đơn giản hóa việc phản ánh các giao dịchnhập và xuất hàng.
Tự động hóa các giao dịch đối với các hàng hóa nhận bán hộ cũngnhư đối với hàng hóa đem ký gửi. Khi lập các bảng kê và báo cáo cho người kýgửi và người nhận ký gửi, hệ thống sẽ tự động tính và trừ lại khoản hoa hồngtheo như thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi. Có tính đến đặc thù lập chứng từtheo kế toán thuế GTGT với các giao dịch đó. Khi lập báo cáo cho người đặt kýgửi có thể hạch toán ngay và phản ánh việc giữ lại khoản hoa hồng ký gửi.
Tự động ghi nhận dịch vụ đại lý từ phía đại lý (cung cấp dịch vụtheo tên đại lý nhưng cho doanh nghiệp) và từ phía doanh nghiệp (cung cấp dịchvụ qua đại lý).
Tự động hóa các thao tác kế toán liên quan đến bao bì sử dụngnhiều lần. Có tính đến các yếu tố liên quan tới thuế, cũng như liên quan tớiviệc hạch toán với người bán và người mua.
Tiến hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: nhập dữ liệutrên cơ sở các phiếu chi, phiếu thu và chứng từ ngân hàng. Tự động hóa các thaotác hạch toán với người bán, người mua, người nhận tạm ứng, ghi nhận các khoảntiền mặt vào hóa đơn thanh toán và nhận tiền mặt bằng séc, bán và mua hàng hóabằng ngoại tệ. Việc ghi chép các giao dịch thu chi tiền mặt được tự động phânchia thành các dạng: tạm ứng và thanh toán. Trên cơ sở phiếu thu chi tiền mặt,sẽ hình thành sổ quỹ tiền mặt. Ngoài ra trong chương trình có tự động lập chứngtừ ủy nhiệm chi. Có sử dụng công cụ trao đổi thông tin với các chương trìnhkhác.
Hạch toán với người bán và người mua có thể tiến hành theo tiềnĐồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc theo đơn vị quy ước. Chênh lệnh tỷ giá sẽ được tựđộng tính cho mỗi giao dịch. Hạch toán với đối tác có thể theo hợp đồng chunghoặc theo chứng từ hạch toán. Phương pháp hạch toán với đối tác được quy địnhsẵn trong hợp đồng. Khi lập các chứng từ thanh toán có thể sử dụng các dạng giákhác nhau đối với từng đối tác hoặc giá chung cho tất cả các đối tác. Trong cấuhình hỗ trợ kế toán dự phòng nợ khó đòi trong kế toán thuế và kế toán doanhnghiệp.
Hạch toán TSCĐ hữu hình và vô hình được tiến hành theo trình tựquy định của Chuẩn mực kế toán số 3 và 4. Tự động hóa các thao tác chính: tiếpnhận, đưa vào hạch toán, trích khấu hao, sửa chữa lớn, chuyển giao quyền sửdụng, thanh lý. Có thể phân bổ chi phí khấu hao theo tháng theo các tài khoảnhay theo đối tượng trích khấu hao. Đối với TSCĐ sử dụng theo mùa, có thể sửdụng lịch biểu khấu hao.
Tự động hóa việc tính giá thành sản phẩm và dịch vụ được tạo rabởi sản xuất chính hoặc từ các phần bổ trợ. Kế toán hàng hóa xuất xưởng trongtháng được tiến hành theo giá trị sản xuất dự tính. Đến cuối kỳ sẽ tính giá trịchi phí thực tế của thành phẩm.
Danh mục và số lượng nguyên vật liệu dành cho sản xuất có thể tựđộng tính trên cơ sở các số liệu về sản phẩm xuất xưởng và số liệu về định mứcchi phí.
Đối với các quy trình kỹ thuật phức tạp đòi hỏi các giai đoạntrung gian có xuất xưởng bán sản phẩm, chương trình hỗ trợ kế toán kho bánthành phẩm và tự động hạch toán giá thành.
Trong chương trình cung cấp tính năng ghi nhận các chi phí khácnhau không liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ, đóchính là chi phí gián tiếp. Vào cuối tháng, hệ thống tự động ghi giảm chi phígián tiếp.
Để tiến hành hạch toán chi phí quản lý chung, có thể sử dụngphương pháp "Direct-costing". Đây là phương pháp cho phép ghi các chiphí quản lý chung trong kỳ từ lúc phát sinh và sẽ được hạch toán toàn bộ vàogiá trị tiêu thụ sản phẩm. Nếu như doanh nghiệp không sử dụng phương pháp"Direct-costing", các chi phí quản lý chung sẽ phân bổ đều theo tỷ lệđối với các sản phẩm đã và chưa hoàn thành trong kỳ.
Khi ghi giảm các chi phí sản xuất gián tiếp, có thể áp dụng cácphương pháp phân bổ khác nhau theo các nhóm hàng hóa (dịch vụ). Đối với các chiphí gián tiếp, có thể phân bổ dựa trên:
Trong chương trình có cơ chế để tiến hành kế toán thuế GTGT: ghinhận hóa đơn GTGT, lập bảng kê hóa đơn GTGT. Tự động hóa công tác kế toán thuếGTGT khi mua hàng và bán hàng với thuế suất GTGT 0%.
Trong phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" có thể tiến hành quản lýnhân sự, trong đó có tính đến các nhân sự làm việc theo chỗ làm chính, chỗ làmphụ. Đảm bảo việc tiến hành tạo ra các biểu và các báo cáo theo quy định.
Tự động hóa việc tính toán tiền lương cho nhân viên, đồng thờitiến hành hạch toán các khoản thu chi ứng trước khi trả lương, bên cạnh đó cótính đến các khoản thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương.
·tính lương cho người lao độngtheo thang lương, đồng thời chỉ ra phương pháp định khoản kế toán cho từng dạnglương;
Kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp được tiến hành có ápdụng hệ thống tài khoản tương tự như hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.Điều này làm giảm việc so sánh dữ liệu của kế toán thuế và kế toán doanhnghiệp, đồng thời thực hiện các yêu cầu của Chuẩn mực kế toán "Kế toánhạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp". Theo dữ liệu của kế toán thuế tựđộng lập tờ khai thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tự động hóa các thao tác cuối kỳ, trong đó bao gồm: đóng các tàikhoản trung gian, đánh giá lại ngoại tệ, ghi giảm chi phí trả trước, khấu haoTSCĐ, phân bổ chi phí gián tiếp, xác định kết quả kinh doanh. Trợ giúp đóngtháng cho phép xác định các thao tác chuẩn đóng tháng cần thiết và thực hiệnchúng theo đúng trình tự. Trong quá trình thực hiện các thao tác chuẩn sẽ kiểmtra bổ sung chỉnh sửa kế toán và trong trường hợp phát hiện lỗi kế toán sẽ hiểnthị thông báo có mô tả chi tiết lỗi và chỉ ra chứng từ hoặc tùy chỉnh mà cầnthay đổi để giải quyết vấn đề.
Phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" cho phép người sử dụng lựa chọncác báo cáo chuẩn để phân tích các dữ liệu về số dư, số phát sinh theo các tàikhoản và theo bút toán trong các trường hợp khác nhau. Khi lập báo cáo có thểtùy chỉnh gom nhóm, lọc, sắp xếp thông tin cần đưa ra báo cáo dựa vào đặc điểmhoạt động của doanh nghiệp và các chức năng do người sử dụng thực hiện.
Việc kiểm tra nhanh công tác kế toán hỗ trợ người sử dụng có đượcthông tin chi tiết và tổng hợp về chỉnh sửa dữ liệu. Tất cả việc kiểm tra đượchợp nhất vào các nhóm:
Báo cáo về kết quả kiểm tra nhanh được hỗ trợ bằng các ghi chú chomỗi lần kiểm tra đã thực hiện. Các ghi chú này bao gồm:
Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có các báo cáo theo quy định củapháp luật cũng như có các báo cáo dành cho người quản lý, điều hành và ngườichủ doanh nghiệp.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga Trạng 113, Tóm Tắt Truyện Lục Vân Tiên (4 Mẫu)


·tìm kiếm toàn văn dữ liệu (tìmkiếm nội dung bất kỳ theo tất cả đối tượng cấu hình, như chứng từ, danh mục…);
·ngoài ra, chương trình hỗ trợngười sử dụng làm việc với các cơ sở thông tin phân tán và qua Internet;
Trong cấu hình có tìm kiếm toàn văn theo dữ liệu của cơ sở thôngtin. Có thể tiến hành tìm kiếm theo nhiều từ, có sử dụng các toán tử tìm kiếmhoặc theo đoạn chính xác.
Chương trình có tính năng nhập hạn chế truy cập đến dữ liệu kếtoán của các doanh nghiệp riêng biệt (pháp nhân). Người sử dụng không đủ quyềnkhông được phép thay đổi kể cả đọc dữ liệu ẩn.
*

*

- Advertisement -
*