Phổ điểm các môn thi năm 2020 của kỳ thi thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 27/8. Nhìn chung từ phân tích phổ điểm năm nay cho thấy điểm thi từng môn cao hơn năm trước.

Bạn đang xem: Phổ điểm thi thpt quốc giá 2020 các môn


* Dưới đây là phổ điểm năm 2020 của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phổ điểm môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy: Có 84.5473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm.

*

Phổ điểm môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Phổ điểm môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2020 cho thấy, có 830764 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm.

*

Phổ điểm môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Vật lý cho thấy, có 286847 thí sinh tham gia thi môn Vật lí trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

*

Phổ điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Phổ điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cho thấy, có 289066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

*

Phổ điểm môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

*

Phổ điểm môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

*

Phổ điểm môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2020

Phổ điểm môn Địa lý cho thấy, có 540775 thí sinh tham gia thi môn Địa lí trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm.

*

Phổ điểm môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Phổ điểm môn Giáo dục công dân cho thấy điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm.

Xem thêm: Phản Ứng Thủy Phân Este - Cách Giải Một Số Bài Toán Thủy Phân Este

*

Phổ điểm môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Phổ điểm môn Tiếng Anh cho thấy, cả nước có 74.9285 thí sinh tham gia thi môn Tiếng Anh trong đó điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm. 

*


Năm 2020, hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong đó, hơn 643.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Hơn 51.700 thí sinh tự do, chiếm 5,74%.