QUẬN 6 ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013. * ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN 6 QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X. * PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH. * TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG "THẬP KỶ HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2011-2020". * TOÀN GIAO THÔNG - TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI. * TUÂN THỦ QUY ĐỊNH TỐC ĐỘ KHI LÁI XE. * ĐIỀU KHIỂN XE ĐI ĐÚNG PHẦN ĐƯỜNG, LÀN ĐƯỜNG. *


Bạn đang xem: Phòng giáo dục quận 6 tphcm

function tS() x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap;function dT() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); tP.innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); var dN=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+", "+tS().getDate()+"/"+mN+"/"+y2(tS().getYear())+"-"+tS().getHours()+":"+tS().getMinutes()+" "+k()";dT();
var i1 = 0;var i2 = 0; $(document).ready(function() // Xử lý hiệu ứng khi click chuột phải để edit bài viết :: BEGIN $(".allowMenu").contextMenu( menu: "myMenu" , function(action, el, pos) if (action == "postbyword") parent.location = "/Hinh lien ket trang chu/Forms/Chinhsua.aspx"; if (action == "postbyweb") parent.location = ""; if (action == "editbyweb") parent.location = ""; ); ); // Xử lý hiệu ứng khi click chuột phải để edit bài viết :: END Chỉnh sửa liên kết ảnh
title : Sơ đồ tổ chức Phòng giáo dục và đào tạo webId : 403801ec-b85b-41d6-993c-048fb0c0699a listId : c03ba68a-f8c1-4439-9014-1603f665bf29 catagoryName : Tất cả termName : Phòng giáo dục đào tạo nickName : Không xác định modelShow :0
*

*

*

*Xem thêm: Vai Trò Của Khí Quyển Đối Với Đời Sống Trên Trái Đất, Khí Quyển Là Gì

var i1 = 0;var i2 = 0; $(document).ready(function() // Xử lý hiệu ứng khi click chuột phải để edit bài viết :: BEGIN $(".allowMenu").contextMenu( menu: "myMenu" , function(action, el, pos) if (action == "postbyword") parent.location = "/Hinh lien ket trang chu/Forms/Chinhsua.aspx"; if (action == "postbyweb") parent.location = ""; if (action == "editbyweb") parent.location = ""; ); ); // Xử lý hiệu ứng khi click chuột phải để edit bài viết :: END Chỉnh sửa liên kết ảnh