You are viewing the article: Phương trình điện li của H2SO4 – H2SO4 điện li | fundacionfernandovillalon.com at fundacionfernandovillalon.com

H2SO4 điện li

Phương trình điện li H2SO4

Phương trình điện li của H2SO4 được Vndoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình điện li của dung dịch axit sunfuric từ đó giúp các bạn vận dụng tốt vào làm bài tập, câu hỏi liên quan đến điện li H2SO4. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Phương trình điện li h2so4

1. Viết phương trình điện li của H2SO4


H2SO4
*
2H+ + SO42-


2. Một số phương trình điện li

3. Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các chất sau: KCl; HF; FeSO4; KOH; Zn(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3. Xác định chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu, chất không điện ly? Viết phương trình điện ly của các chất (nếu có).

Đáp án hướng dẫn giải 

Chất điện ly mạnh: NaCl; FeSO4; KOH; Zn(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình điện ly:

KCl → K+ + Cl–

FeSO4 → Cu2+ + SO42-

KOH → K+ + OH–

Zn(NO3)2 → Zn2+ + 2NO3–

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-

AgNO3 → Ag+ + NO3–

HNO3 → H+ + NO3–

Chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3.


See also Plexiglass Là Gì - Mua Tấm Plexiglass Ở Đâu Tại Tphcm Giá Rẻ | fundacionfernandovillalon.com

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-

CH3COOH ⇔ CH3COO– + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4–

Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH–

H2PO4– ⇔ H+ + HPO42-

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3–

HPO42- ⇔ H+ + PO43-

HCO3– ⇔ H+ + CO32-

Chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Câu 2. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. NaOH, KCl, H2CO3.

B. Na2S, Zn(OH)2, HCl.

C. HClO, KNO3, Ba(OH)3.

D. HCl, Cu(NO3)3,Ca(OH)2.

Câu 3. Axit nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2CO3

C. CH3COOH

D. H3PO4

Câu 4. Phản ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn là H+ + OH– → H2O?

A. HCl + KOH → H2O + KCl

B. KOH + KHCO3 → H2O + K2CO3

C. H2SO4 + CaCl2 → 2HCl + CaSO4

D. H2SO4 + Ca(OH)2 → 2H2O + CaSO4

Câu 5. Trong dung dịch CH3COOH 0,04 M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+ là

A. 0,001 M.

B. 0,08 M.

C. 0,0008 M.

D. 0,04 M.


Xem đáp án
Đáp án

Độ điện li của CH3COOH là 0,02.

CM H+ = 0,04. 0,02 = 0,0008 (mol)


…………………………………..

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của H2SO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.


See also Trích Lập Dự Phòng Là Gì | fundacionfernandovillalon.com

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.


See more articles in the category: Wiki
TweetPin It
Related Posts

Ny Là Gì – Hả Các Bạn | fundacionfernandovillalon.com

Hỗ Công Là Gì – Các Thể Loại đam Mỹ Cần Biết | fundacionfernandovillalon.com

Rag Là Gì – Rag Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt | fundacionfernandovillalon.com


About The Author
*
ĐẶNG THÙY TRANG

Mình là Thùy Trang, hiện mình đang là giáo viên dạy kèm nhiều môn trung học như: tiếng anh, ngữ văn, toán, tin học…Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc dạy kèm và sư phạm mình tin rằng những nội dung chia sẻ trong website fundacionfernandovillalon.com của mình sẽ đem lại cho các bạn những giá trị nhất định, giúp các bạn độc giả có nhiều kiến thức hơn.Kinh nghiệm bản thân:Từ 2012 đến nay: Mình là giáo viên chuyên dạy kèm nhiều môn trung học như: tiếng anh, ngữ văn, toán, tin học…


Leave a Reply Cancel Reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Xem thêm: Hình Con Bò Dễ Thương - Hình Ảnh Con Bò Sữa Hoạt Hình


*
Mình là Thùy Trang, hiện mình đang là giáo viên dạy kèm nhiều môn trung học như: tiếng anh, ngữ văn, toán, tin học…Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc dạy kèm và sư phạm mình tin rằng những nội dung chia sẻ trong website fundacionfernandovillalon.com của mình sẽ đem lại cho các bạn những giá trị nhất định, giúp các bạn độc giả có nhiều kiến thức hơn.Kinh nghiệm bản thân:Từ 2012 đến nay: Mình là giáo viên chuyên dạy kèm nhiều môntrung học như: tiếng anh, ngữ văn, toán, tin học…

Author Posts


Recent Posts


Chuyên mục


Theme by MyThemeShop