Phương trình nghiệm nguyên thuộc dạng bài tập khó trong chương trình học môn Toán 8, Toán 9. Các bài toán nghiệm nguyên thường xuyên có mặt tại các bài kiểm tra, bài thi học sinh giỏi.

Bạn đang xem: Phương trình và bài toán với nghiệm nguyên

Chuyên đề phương trình nghiệm nguyên gồm 87 trang tổng hợp lý thuyết, một số lưu ý, phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên và các bài tập có đáp án kèm theo. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều gợi ý ôn tập, củng cố kiến thức để nhanh chóng giải được các bài Toán khó. Ngoài ra các bạn học sinh tham khảo thêm 50 đề thi HSG Toán 9.

Chuyên đề phương trình nghiệm nguyên

1. Giải phương trình nghiệm nguyên.

Giải phương trình f(x, y, z, ...) = 0 chứa các ẩn x, y, z, ... Với nghiệm nguyên là tìm tấtcả các bộ số nguyên (x, y, z, ...) thỏa mãn phương trình đó.


2. Một số lưu ý khi giải phương trình nghiệm nguyên.

Khi giải các phương trình nghiệm nguyên cần vận dụng linh hoạt các tính chất về chia hết, đồng dư, tính chẵn lẻ,… để tìm ra điểm đặc biệt của các ẩn số cũng như các biểu thức chứa ẩn trong phương trình, từ đó đưa phương trình về các dạng mà ta đã biết cách giải hoặc đưa về những phương trình đơn giản hơn. Các phương pháp thường dùng để giải phương trình nghiệm nguyên là:

Phương pháp dùng tính chất chia hếtPhương pháp xét số dư từng vếPhương pháp sử dụng bất đẳng thứcPhương pháp dùng tính chất của số chính phươngPhương pháp lùi vô hạn, nguyên tắc cực hạn

B. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

I. PHƯƠNG PHÁP DÙNG TÍNH CHIA HẾT

Dạng 1: Phát hiện tính chia hết của một ẩn

Bài toán 1. Giải phương trình nghiệm nguyên 3 x+17 y=159 (1)

Hướng dẫn giải

Giả sử x, y là các số nguyên thỏa mãn phương trình (1). Ta thấy 159 và 3 x đều chia hết cho 3 nên

*
 (do 17 và 3 nguyên tố cùng nhau).


Đặt

*
thay vào phương trình ta được
*

Do đó:

*
. Thử lại ta thấy thỏa mãn phương trình đã cho

Vậy phương trình có nghiệm (x, y)=(53-17 t, 3 t) với t là số nguyên tùy ý.

Bài toán 2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình 2 x+13 y=156 (1).

Hướng dẫn giải

- Phương pháp 1: Ta có 13y:13 và 156:13 nên

*
 ( vì (2,3)=1).

Đặt x=13 k(

*
) thay vào (1) ta được: y=-2 k+12

Vậy nghiệm nguyên của phương trình là:

*

- Phương pháp 2: Từ (1)

*

Để

*

Vậy nghiệm nguyên của phương trình là:

*

Chú ý: Phương trình có dang ax + by = c với a,b,c là các số nguyên.

* Phương pháp giải:

- Phương pháp 1: Xét tính chia hết của các hang tủ.

- Phương pháp 2: Thủ ẩn, sử dụng tính chia hết tìm đî̀u kiện để một phân số trở thành số nguyên.

Bài toán 3. Giải phương trình nghiệm nguyên 23 x+53 y=109.

Xem thêm: Tác Hại Khi Lạm Dụng Thuốc Uống Rượu Không Say Rượu Hay Không?


Hưóng dẫn giải

Ta có

*

Ta phải biến đổi tiếp phân số

*
để sao cho hệ số của biến y là 1 .

Phân tích: Ta thêm, bớt vào tử số một bội thích hợp của 23

*
Từ đó
*
, Để
*

Đặt

*

Vậy nghiệm nguyên của phương trình là:

*

Bài toán 4 . Tìm nghiệm nguyên của phương trình 11 x+18 y=120

Hưóng dẫn giải

Ta thấy

*
suy ra x=6 k(
*
) thay vào (1) rút gọn ta được: 11 k+3 y=20

Biểu thị ẩn mà hệ số của nó có giá trị tuyệt đối nhỏ (là y) theo k ta được:

*

Tách riêng giá trị nguyên của biểu thức này:

*

Lại đặt:

*

Do đó:

*

Thay các biểu thức trên vào phương trình (1) thấy thỏa mãn

Vậy nghiệm của phưng trình là (x, y)=(18 t+6 ; 3-11 t) với

*

Chú ý: a) Nếu đề bài yêu cầu tìm nghiệm nguyên dưong của phương trình (1) thì sau khi tìm được nghiệm tông quát ta có thể giải điêu kiện: