Phương trình bậc nhất một ẩn. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình bậc nhất một ẩn học sinh đã được tìm hiểu trong chương trình Toán 8, phân môn Đại số. Nhằm giúp các bạn học sinh nắm chắc hơn phần lý thuyết và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn, THPT Sóc Trăng đã chia sẻ bài viết sau đây. Ở đây, chúng tôi đã cập nhật đầy đủ các kiến thức cần ghi nhớ và các dạng toán thương gặp về chuyên đề phương trình bậc nhất một ẩn. Các bạn cùng tìm hiểu nhé !

I. LÝ THUYẾT CẦN GHI NHỚ VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


Bài viết gần đây

1. Phương trình bậc nhất một ẩn là gì ?

Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất một ẩn. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Bạn đang xem: Pt bậc nhất 1 ẩn


*
*
*
 là phương trình bậc nhất một ẩn nếu:

A. 

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 2: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn

A.

*
 B.
*

C.

Xem thêm: Xem Lịch Âm Tháng 2 2019, Xem Lịch Âm 2, Lịch Âm Tháng 2 Năm 2019

*
 D. 
*

Câu 3: Phương trình 

*
có tập nghiệm là:

A. 

*
 B. 
*
 C.
*
 D. 
*

Câu 4: Cho biết 

*
, tính giá trị của 
*
 :

A. 8 B. -8 C. 0 D. 2

Câu 5: Số nghiệm của phương trình bậc nhất tối đa là bao nhiêu?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Bài 6: Giải các phương trình sau:

a, 

*
 b, 
*

c, 

*
 d,
*

e, 

*
 f,
*

Bài 7: Tìm điều kiện để các phương trình dưới đây là phương trình bậc nhất một ẩn

a, 

*
 b,
*
 c,
*

Hướng dẫn giải:

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5
CADBA

Bài 6:

a, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

b, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

c,

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

d, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

e, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

f, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

Bài 7:

a, Để phương trình 

*
 là phương trình bậc nhất 
*

Vậy với 

*
 thì phương trình 
*
là phương trình bậc nhất

b, Để phương trình 

*
 là phương trình bậc nhất một ẩn 
*

Vậy với 

*
 thì phương trình 
*
là phương trình bậc nhất

c, Để phương trình 

*
 là phương trình bậc nhất một ẩn 
*

Vậy với 

*
 thì phương trình 
*
 là phương trình bậc nhất

2. Bài tập luyện thêm

Bài 1. Xét xem x = -1 có là nghiệm của các phương trình sau không?

a) 4x – 1 = 3x – 2; b) x + 1 = 2(x – 3); c) 2 (x + 1) + 3 = 2 – x

Bài 2. Trong các giá trị t = -1, t = 0, t = 1. Giá trị nào là nghiệm của pt: 

*
*
*
*
*
*
*
*
 + 2x + 2(x + 2)

Bài 8. Giải các phương trình:

a) 7x – 8 = 4x + 7

b) 2x + 5 = 20 – 3x

c) 5y + 12 = 8y + 27

d) 13 – 2y = y – 2

e) 3 + 2,5x + 2,6 = 2x + 5 + 0,4x

f) 5x + 3,48 – 2,35x = 5,38 – 2,9x + 10,42

Trên đây THPT Sóc Trăngbook.com đã tổng hợp cùng các bạn chuyên đề phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn một cách dễ dàng. Hi vọng, chia sẻ cùng bài viết bạn nắm chắc hơn mảng kiến thức Đại số 8 vô cùng quan trọng này. Chuyên đề chia đa thức cho đơn thức cũng đã được chúng tôi cập nhật. Bạn tìm hiểu thêm bạn nhé !