Câu 1. Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

-Quá trình hít thở của con người là quá trình hô hấp ngoài. Quá trình này giúp trao đổi O2và CO2cho quá trình hô hấp tế bào.

Bạn đang xem: Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào

Câu 2. Quá trình hô hấp tế bào gồm những giai đoạn nào? Chúng xảy ra ở đâu? Giai đoạn nào là giai đoạn sinh ra nhiều năng lượng nhất?

-Hô hấp tế bào được chia thành 3 giai đoạn chính:

+Đường phân: diễn ra ở bào tương

+Chuỗi chuyền electron hô hấp: diễn ra ở màng trong của ti thể

+Chu trình Crep: diễn ra ở chất nền ti thể

-Giai đoạn chuỗi chuyền eelectron hô hấp sinh ra nhiều năng lượng nhất

Câu 3. Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào tùy thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào. Vận động viên đang tập luyện cần nhiều năng lượng. Do đó, quá trình hô hấp diễn ra khá mạnh.

Chúc bạn học Tốt^^

#fundacionfernandovillalon.com

#MiLo1010>3


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết


You are the moonlight of my lifeTrả lời1615

Điểm

18519

Cám ơn

1991


*

Đáp án+Giải thích các bước giải:

Câu 1. Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

⇒ Quá trình hít thở của con người là quá trình hô hấp ngoài. Quá trình này giúp trao đổi O2 và CO2 cho quá trình hô hấp tế bàoCâu 2. Quá trình hô hấp tế bào gồm những giai đoạn nào? Chúng xảy ra ở đâu? Giai đoạn nào là giai đoạn sinh ra nhiều năng lượng nhất?⇒ Quá trình hô hấp tế bào gồm những giai đoạn

+ Đường phân : xảy ra trong bào tương

+ Chu trình Crep : xảy ra chất nền của ti thể

+ Chuỗi chuyền electron hô hấp : xảy ra màng trong của ti thể và giai đoạn này là giai đoạn sinh ra nhiều năng lượng nhất

Câu 3. Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

- Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh mẽ. Vì:

+ Khi tập luyện các tế bào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP do đó quá trình hô hấp tế bào phải được tăng cường.

Xem thêm: Thực Hành Tìm Hiểu Môi Trường Và Ảnh Hưởng Của Một Số Nhân Tố Sinh Thái Lên Đời Sống Sinh Vật

+Biểu hiện của tăng hô hấp tế bào là tăng hô hấp ngoài, người tập luyện sẽ thở mạnh hơn.