*Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 3 trang 70

Sách giáo khoa toán lớp 3 (bản đầy đủ)


Tải về· 45,7K
*

Vở bài tập toán lớp 3 tập 1


Tải về· 11,2K
*

299 Bài toán lớp 3 từ cơ bán đến nâng cao


Tải về· 10,9K
*

Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 (bản đầy đủ)


Tải về· 10,1K
*

Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 tập 1


Tải về· 6,15K

324 bài toán chọn lọc lớp 3,4 (phát triển tư duy)


Tải về· 5,99K

305 bài toán chọn lọc lớp 3 có đáp án


Tải về· 5,6K

210 câu trắc nghiệm toán lớp 3


Tải về· 5,04K

Bài giải liên quan


Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 3
Bài 1, 2, 3 trang 70 SGK Toán 3

Bài học liên quan


Bảng nhân 6
Luyện tập trang 20 SGK Toán 3
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
Luyện tập trang 23 SGK Toán 3
Bảng chia 6
Luyện tập trang 25 SGK Toán 3
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 3
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Luyện tập trang 28 SGK Toán 3
Phép chia hết và phép chia có dư
Luyện tập trang 30 SGK Toán 3
Bảng nhân 7
Luyện tập trang 32 SGK Toán 3
Gấp một số lên nhiều lần
Luyện tập trang 34 SGK Toán 3
Bảng chia 7
Luyện tập trang 36 SGK Toán 3
Giảm đi một số lần
Luyện tập trang 38 SGK Toán 3
Tìm số chia
Luyện tập trang 40 SGK Toán 3
Góc vuông - Góc không vuông
Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Bảng đơn vị đo độ dài
Luyện tập trang 46 SGK Toán 3
Thực hành đo độ dài
Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Luyện tập trang 52 SGK Toán 3
Bảng nhân 8
Luyện tập trang 54 SGK Toán 3
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Luyện tập trang 56 SGK Toán 3
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Luyện tập trang 58 SGK Toán 3
Bảng chia 8
Luyện tập trang 60 SGK Toán 3
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Luyện tập trang 62 SGK Toán 3
Bảng nhân 9
Luyện tập trang 64 SGK Toán 3
Gam
Luyện tập trang 67 SGK Toán 3
Bảng chia 9
Luyện tập trang 69 SGK Toán 3
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Giới thiệu bảng nhân
Giới thiệu bảng chia
Luyện tập trang 76 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3
Làm quen với biểu thức
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 2 Toán 3
Luyện tập trang 82 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3
Hình chữ nhật
Hình vuông
Chu vi hình chữ nhật
Chu vi hình vuông
Luyện tập trang 89 SGK Toán 3
Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3
Tính giá trị của biểu thức
Luyện tập trang 81 SGK Toán 3

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Kmno4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Kmno4 Là Gì

Từ khóa

toan lop ba