Cấu trúc due tomột trong những cách để diễn đạt “bởi vì”, bên cạnh because, because of, owing to, since hay cause.

Bạn đang xem: Sau due to là gì

Cấu trúc này được sử dụng để đưa ra hay giải thích nguyên nhân cho sự tồn tại của một vấn đề hay sự diễn ra của một sự việc nào đó.


Vậy Due to có cấu trúc và cách sử dụng như thế nào? Cùng tìm hiểu với Trường Anh ngữ Wow English ngay nhé!!!

*

1. Cấu trúc due to và cách dùng

Cấu trúc due to:

Due to + noun/noun phrase, S + V (1)

hoặc

Due to the fact that + S + V, S + V (2)

Hai cấu trúc này có ý nghĩa tương tự nhau chỉ khác ở cấu trúc ngữ pháp ở vế thứ nhất.

Ở vế thứ nhất của công thức 1, đằng sau “due to” là một danh từ hoặc cụm danh từ. Còn ở công thức thứ 2, đằng sau “due to” lại thêm cụm “the fact that” và theo sau đó là một mệnh đề.

Ví dụ:

Due to waking up too late, Susan decided not go to school. (Vì ngủ dậy quá muộn nên Susan đã quyết định không đi học nữa).Due to the fact that Susan woke up too late, she decided not to go to school.

Ở ví dụ trên,

Công thức 1: sau “due to” là cụm danh từ “waking up too late”.Công thức 2: sau due to là cụm “the fact that” và theo sau là một mệnh đề chia ở thì quá khứ đơn “Susan woke up too late”.

2. Các từ và cụm từ có thể dùng thay thế cho “due to”

2.1 Cấu trúc Because, Because of

Cấu trúc:

Because + S + V + (O)

Because of + noun/ noun phrase

Due to ởcông thức 1 giống với cấu trúc của “because of” : đằng sau chúng đều là một danh từ hoặc một cụm danh từ.

Còn đằng sau “because” lại là một mệnh đề.

Ví dụ 1:

She pass the exam because she tricked on the test. (Cô ấy đã vượt qua kỳ thi vì cô ấy đã gian lận)She pass the exam because of tricking on the test.She pass the exam due to tricking on the test.

Ví dụ 2:

He has an accident because he used phone during driving. (Anh ấy bị tai nạn vì sử dụng điện thoại trong khi lái xe).He has an accident because of using phone during driving.He has an accident due to using phone during driving

2.2 Cấu trúc của Since

Since + Noun/Noun phrase, S + V

Since có cấu trúc giống cấu trúc due to

Ví dụ:

Cấu trúc:

S + V + the cause of + noun/noun phrases

Ngoài ra thì cause còn được sử dụng đơn lẻ như một động từ.

Ví dụ:

The cause of global warming is pollution. (Nguyên nhân của việc nóng lên toàn cầu là do ô nhiễm)Global warming is caused by pollution.The world is getting warmer due to pollution.

2.4 Cấu trúc Owing to

Cấu trúc:

Owing to + noun/noun phrases

Cấu trúc này có cách dùng giống cấu trúc due to ở công thức 1.

Ví dụ:

Jim told to the teacher that his late arrival was owing to his bike broke down on the way. (Jim nói với cô giáo rằng, cậu ấy đến lớp muộn là vì xe đạp của cậu ta bị hỏng giữa đường)Jim told the teacher that his late arrival was due to the fact that his bike broke down on the way.

3. Cấu trúc Be due to – phân biệt với cấu trúc Due to

Cấu trúc due to đôi khi sẽ bị nhầm lẫn với cấu trúc be due to nếu như bạn không để ý kỹ.

Khác với cấu trúc due to, đằng sau be due to lại là một động từ ở dạng nguyên thể.

Cấu trúc be due to có 2 cách dùng:

Trường hợp 1: dùng để nói về một sự việc đã được sắp xếp, dự định để xảy ra trong tương lai gần nếu nó đi cùng với một động từ ở dạng nguyên thể

Cấu trúc:

S + tobe + due to + V nguyên thể

Ví dụ:

The wedding is due to take place soon. (Đám cưới sẽ sớm diễn ra)These days he doesn’t take her to the office, probably because he is due to leave her alone. (Dạo này anh ấy không còn đón cô ấy đi làm nữa, có thể là anh ấy sớm bỏ cô ấy rồi).

Trường hợp 2: be due to mang nghĩa giống due to, cùng để chỉ một nguyên nhân, nguyên do.

Cấu trúc:

S + be + due to + noun/noun phrase

S + be + due to + the fact that S + V

Ở trường hợp này thì cấu trúc be due to sẽ rất dễ bị nhầm với cấu trúc due to.

Ví dụ 1:

Her failure was due to her laziness. (Thất bại của cô ấy là do lười mà ra).She failed due to the fact that she’s too lazy.She failed due to her laziness.

Ví dụ 2:

My late arrival is due to the fact that the bus arrived late. (Tôi đến muộn vì tàu đã tới ga muộn).I arrived late due to the fact that the bus arrived late.I arrived late due to the bus’s late arrival.

4. Bài tập về cấu trúc due to, phân biệt với các cấu trúc tương tự khác

Bài tập

Bài 1: Điền because, because of hoặc due to vào chỗ trống

___________ the effects of El Nino, the snowfall was very heavy.The crash occurred ___________the slippery street after raining.The team’s success was ____________ all the members’ effort with the guidance of the teacher.Huong Giang Model has to cancel the show ______ her antifan.The picnic was delayed ______ the storm.We took a taxi to the seminar ______ the rain.We were ______ leave at 7 a.m.Her low score was ________ the fact that she didn’t study.We arrive early ______ we visit the gift shop nearby.The birthday party is ______ take place soon.

Bài 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc due to

I can’t hear anything. The crowds are too loud.Participation in this school event will not be compulsory for all grades. Grade 12 has an exam next week.Susan didn’t come home last night. Maybe she slept overnight at her friend’s house.My sister Annan hasn’t taken me to work. She said her car was broken.I heard Mark passed out during his Math lesson. He was exhausted.John lost his phone yesterday. He can’t reply to our calls.My mother is having a meeting right now. We have to dine out this evening.The garage had got the fire. We should take the car to another garage.Bring your raincoat. It is predicted to rain this afternoon.I couldn’t answer any phone calls. I am in the meeting.

Đáp án chi tiết

Bài 1:

Because ofbecause ofdue todue tobecause ofBecause ofDue toDue toBecauseDue to

Bài 2:

1. I can’t hear anything due to the loud (noisy) crowd.

Hoặc I can’t hear anything due to the fact that the crowded are too loud.

2. Participation in this school event will not be compulsory for all grades due to the upcoming exam of grade 12 next week.

Hoặc Participation in this school event will not be compulsory for all grades due to the fact that grade 12 have an exam next week.

3. Susan didn’t come home last night, maybe due to sleeping overnight at her friend’s house.

Hoặc Susan didn’t come home last night maybe due to the fact that she slept overnight at her friend’s house.

4. My sister Annan hasn’t taken me to work due to facing trouble with her car.

Hoặc My sister Annan hasn’t take me to work due to that fact that her car was broken.

5. I heard Mark passed out during his Math lesson due to exhaustion.

6. John can’t reply to our calls due to the fact that he lost his phone yesterday.

7. We have to dine out this evening due to the fact that she’s having a meeting right now.

8. We should take the car to another garage due to the fact that this one had got the fire.

9.Bring your raincoat due to it is predicted to rain this afternoon.

10. I couldn’t answer any phone calls due to the fact that I am in the meeting.

Vừa rồi các bạn đã cùng Trường Anh ngữ Wow English tìm hiểu về cấu trúc và cách dùng của due to. Ngoài những từ và cụm từ đã biết để diễn tả về một lý do hay nguyên nhân cho một hiện tượng hay sự việc nào đó như because, because of, since, owing to hay cause thì due to cũng là một cách diễn đạt nâng cao khác rất hay, rất hữu ích. Nhất là khi viết bài về một chủ đề về xã hội, môi trường hay bất kỳ một chủ đề nào khác thì việc thay đổi, sử dụng các từ đồng nghĩa để thay thế về một từ đã dùng trước đó là một cách để ăn điểm rất hay, thể hiện vốn từ phong phú và trình độ Tiếng Anh của bản thân.

Xem thêm: Soạn Bài Ca Dao Dân Ca Những Câu Hát Về Tình Cảm Gia Đình Lớp 7

Bài viết đến đây là dài rồi. Wow English mong bài viết đã giúp ích cho các bạn nhiều trong việc củng cố lại kiến thức về cấu trúc due to và các cách dùng khác để diễn giải một nguyên nhân, nguyên do.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!!!

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn gì trong qua trình học tập và sử dụng tiếng Anh, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng mình qua phiếu dưới đây để nhận được tư vấn miễn phí nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ cần điền đầy đủ thông tin bên dưới, tư vấn viên của fundacionfernandovillalon.com sẽ gọi điện và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn và!